افغانستان به‌سوی خودکفایی

نویسنده: ابوصهیب بدون شک خودکفایی و تکیه بر خویش یکی از مهم‌ترین امور ولازمهٔ هر دولت و نظامی‌ست که برای رسید به آن مسیر طولانی طی کرده و متحمل زحمات زیادی می‌شوند تا این‌که به این هدف اساسی و مهم برسند؛ زیرا با رسیدن دولت به خودکفایی، مردم نیز به تدریج خودکفا و از دیگران […]

نویسنده: ابوصهیب

بدون شک خودکفایی و تکیه بر خویش یکی از مهم‌ترین امور ولازمهٔ هر دولت و نظامی‌ست که برای رسید به آن مسیر طولانی طی کرده و متحمل زحمات زیادی می‌شوند تا این‌که به این هدف اساسی و مهم برسند؛ زیرا با رسیدن دولت به خودکفایی، مردم نیز به تدریج خودکفا و از دیگران بی‌نیاز می‌شوند و این در کاهش مهاجرت‌ها به خارج از کشور، تاثیر زیادی دارد.

 

خودکفایی برای هر کسی یک امر لازم و ضروری‌ست، مخصوصا برای دولت‌ها و نظام‌های حاکم؛ زیرا پیش‌رفت و ترقی دروازهٔ کسی را می‌زند که خودکفا باشد و بتواند بر روی پاهای خود بایستد، و مثال‌های زیادی برای این امر وجود دارد و دیده‌ایم که کشورهای خودکفا که فرصت‌ها را غنیمت شمرده‌اند، چگونه روی پله‌های ترقی پا گذاشته‌اند و توانسته‌اند بهترین خدمات را برای ملت خود ارایه دهند.

 

از آنجایی که نفت هر کشوری، تاثیر زیادی بر روی خودکفایی نظام‌ها دارد و باعث پیش‌رفت اقتصادی می‌گردد؛ لذا استخراج نفت در ولایت سرپلِ کشور عزیزمان افغانستان را نیز به فال نیک گرفته و از این کار مسئولین دل‌سوز استقبال کرده و تجلیل می‌کنیم؛ زیرا این کار در کنار اینکه خود دولت را از دیگران بی‌نیاز می‌کند، فرصت کاری بسیاری از مردم عزیز را نیز فراهم کرده و نان به سفرهٔ‌شان می‌برد.

 

امیدواریم که روند استخراج نفت در ولایت سرپل به خوبی پیش برود و در آیندهٔ نزدیک شاهد استخراج چشم‌گیر نفت در این ولایت و سایر ولایات کشورمان باشیم و باری‌دیگر شاهد خنده بر لب‌های مردم رنج‌دیدهٔ این مرز و بوم، باشیم، و امیدواریم که معادن دیگر کشورمان که هنوز دست نخورده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و هرچه زودتر فعال گردند تا هم دولت عزیزمان و هم مردم، شاهد زندگی بهتری باشند.

 

با این اقدام امارت اسلامی، آن‌هم در چنین امری مهم، مسلّما کشور عزیزمان کم‌کم رو به پیش‌رفت خواهد رفت و در آیند‌ای نه چندان دور، به یک سرزمین کاملا مستقل تبدیل خواهد شد و این دوران فقر و تنگ‌دستی نیز رخت سفر خواهد بست. به امید چنین روزی.