افغانستان؛ میزبان گردش‌گران و جهان‌گردان

نویسنده: ابوصهیب افغانستان سرزمینی‌ست پهناور که سالیان سال مورد تهاجم اشغال‌گران و مهاجمان غربی بوده و تا چندی پیش، ناامنی در سراسر آن، مردم را به فغان آورده بود؛ سرزمینی که مردم آن بسان سیل‌های خروشان راهی کشورهای همسایه و… بودند تا جای امنی برای زندگی بهتر، پیدا کنند و بدین ترتیب در پناهندگی بیگانه‌گان […]

نویسنده: ابوصهیب

افغانستان سرزمینی‌ست پهناور که سالیان سال مورد تهاجم اشغال‌گران و مهاجمان غربی بوده و تا چندی پیش، ناامنی در سراسر آن، مردم را به فغان آورده بود؛ سرزمینی که مردم آن بسان سیل‌های خروشان راهی کشورهای همسایه و… بودند تا جای امنی برای زندگی بهتر، پیدا کنند و بدین ترتیب در پناهندگی بیگانه‌گان قرار گرفته و سختی‌های فراوانی را متحمل می‌شدند.

 

 

همان‌گونه که گفته شد، در افغانستانِ به این بزرگی جای امنی برای زندگی پیدا نمی‌شد؛ زیرا از یک‌طرف حضور اشغال‌گران و جنگ‌های خانمان‌سوز با آن‌ها در جریان بود، و از طرفی دیگر چور و چپاول و جنایات داخلی. بدین ترتیب حتی مراکز شهر نیز امنیتی نداشتند و مورد تعرض زورگویان و جنایت‌کاران قرار می‌گرفت، و این بود وضعیت نابسامان امنیتیِ افغانستانی که هیچ‌کسی جرأت ورود به آن را نداشت.

 

 

ولی هر چیزی پایانی دارد و این ناامنی نیز با روی‌کارآمدن امارت اسلامی، کم‌کم رخت سفر بر بسته و باری دیگر صبح امید طلوع نمود. بله! افغانستان از زمان پیروزی امارت اسلامی تا کنون روبه بهبود بوده و با تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولین امارت اسلامی به بستر امنی برای همهٔ افغان‌ها تبدیل شده است، و تا جایی امنیت در کشور عزیزمان حاکم است، که به عنوان مشهورترین منطقهٔ جهان‌گردی سال جاری معرفی شده است که این خود یک دست‌آورد بزرگی‌ست برای کشور عزیزمان افغانستان!

 

 

با منتشرشدن این خبر، آن‌هم از سوی دولت‌هایی که برای ناامن‌جلوه‌دادن افغانستان، از هیچ کاری دریغ نمی‌کردند، نگاه‌های همه به‌سوی افغانستان جلب شده و ادعاهای دروغین دشمنان افغانستان برملا شد؛ زیرا دشمنان‌ همیشه سعی داشته‌اند که چهرهٔ نادرستی از افغانستان را برای جهانیان نمایان سازند؛ ولی با نشر این خبر و دیگر اخبار مشابه به آن، دروغ‌های‌شان برملا شده و بیشتر مردم از اصل قضیه مطلع شده‌اند.

 

خوش‌بختانه بیشتر مردم و جهان‌گردان از آن‌جایی که از اصل قضیه باخبراند، در سال جاری افغانستان را به مقصد خود تبدیل کرده‌اند، که این خود دال بر این است که افغانستان، دیگر افغانستانِ ناامن سابق نیست؛ بلکه به بستر امنی تبدیل شده است برای مردم داخل و خارج از کشور، و امنیت بی‌سابقه‌ای در آن حاکم است.

 

به امید روزهای بهتر!