افغانستان؛ لقمه‌ای خاردار که سبب افول قدرت‌ها می‌شود

نویسنده: سائس سعیدی در طول یک قرن که افغانستان مورد تجاوز و تهاجم سه ابر قدرتِ مستکبر و متکبر؛ یعنی “انگلیس، شوروی و آمریکا” قرار گرفته است، هر کدام از این سوپرقدرت‌ها با لشکری تا دندان مسلح و مجهز به تکنالوژی و سلاح‌های مدرن و پیشرفته به میدان آمده، اما سرانجام سرافکنده، شرم‌سار و زمین‌گیر […]

نویسنده: سائس سعیدی

در طول یک قرن که افغانستان مورد تجاوز و تهاجم سه ابر قدرتِ مستکبر و متکبر؛ یعنی “انگلیس، شوروی و آمریکا” قرار گرفته است، هر کدام از این سوپرقدرت‌ها با لشکری تا دندان مسلح و مجهز به تکنالوژی و سلاح‌های مدرن و پیشرفته به میدان آمده، اما سرانجام سرافکنده، شرم‌سار و زمین‌گیر شده و شکست مفتضحانه‌ای را تجربه نموده است؛ اما نکتهٔ حائز اهمیت و مورد کنکاش در اینجا این است که دشمنان بعد از هر شکست، ددمنشانه برای جبران شکست خود، متوسل به جنگ‌ فکری و فشار سیاسی علیه افغان‌ها شدند، تا از این طریق از کوله‌بار سنگین شکست و انحطاط جایگاه خود در سطح بین‌الملل بکاهند که نمونهٔ واضح آن، داستان تهاجم آمریکا و شکست آن بعد از بیست‌سال اشغال است.

 

آمریکا بعد از شکست و فرار از افغانستان، به میدان جنگ‌ فکری و سیاسی آمده تا آن کینه‌ای که سیاسیون آن را بی‌تاب و مضطرب نموده است، بر مردم عادی و غیرنظامی افغانستان پیاده کند؛ آن‌هم با توسل به فشار‌های سیاسی، انجماد دارایی‌ها و مجموع تحریم‌های ظالمانه، تا جبرانی باشد برای شکست ننگین‌شان.

 

اما باید گفت که انگلیس و شوروی نیز پس از خروج‌شان به فشار‌های سیاسی و جنگ فکری متوسل شدند؛ ولی سرانجام به این نتیجه رسیدند که افغان‌ها و خاک‌شان لقمهٔ خارداری هستند و هر ابرقدرتی که قصد بلعیدن آن‌ها و اندیشهٔ‌شان را داشته باشد، این لقمه، گلویش را پاره کرده و منجر به هلاکت و نابودی وی خواهد شد؛ چنان‌که انگلیس و شوروی با همین سرنوشت دچار شدند.

 

امروزه غربی‌ها باید بدانند، همان‌طور که در جنگ نظامی شکست خوردند و این باعث انحطاط جایگاه‌شان گشت، نقشه‌های فشار سیاسی و جنگ فکری‌شان نیز خنثی خواهد شد که در نتیجهٔ آن، غربیان بیش از پیش دچار انحطاط جایگاه گشته، و امارت اسلامی و افغان‌ها به سربلندی بیشتری خواهند رسید.

 

تنها راه برون‌رفت غربی‌ها از این اوضاع بغرنج این است که با افغان‌ها در تمام عرصه‌ها راه تعامل را در پیش گرفته و به باورها و عقاید قاطبهٔ این ملت احترام بگذارد.