اعترافاتی به فساد گسترده در حکومت سابق

سال ۲۰۲۱ این کار صورت نگرفت. او همچنین به وزارت معارف اشاره کرده و از فساد در آن خبر داده است و گفته است: «این وزارت، مکاتب و معلمان خیالی داشت و همیشه رقم کارمندان و مکاتب با شمار کسانی که معاش می‌گرفتند، فرق داشت و در جدول وزارت معارف مکاتب خیالی بسیاری بود که از طریق آنها به برخی معاش داده می‌شد

اعترافاتی به فساد گسترده در حکومت سابق!

از نیروهای نظامی تا فساد در وزارت معارف

 

به‌تازگی مصاحبه‌ای از رئیس جمهور پیشین افغانستان منتشر شده که می‌گوید: تا آخرین روزهای سقوط نظام جمهوری نمی‌دانست که چه تعداد نیروی نظامی دارد. او از فساد گسترده در نهادهای امنیتی سخن گفته که «مصارف هنگفت صورت می‌گرفت؛ اما پول به جیب قراردادی‌های وزارت دفاع و ادارهٔ کمک‌های بین‌المللی امریکا می‌رفت.» غنی، آمریکا و سازمان‌ملل را متهم کرد که آن‌ها مانع دیجیتال‌سازی نهادهای دولتی شدند و عامل اصلی فساد بودند. او تأکید کرد که نیروهای آمریکایی همه‌ساله وعده می‌سپردند که رقم دقیق نیروها را مشخص سازند؛ اما تا سال ۲۰۲۱ این کار صورت نگرفت.
او همچنین به وزارت معارف اشاره کرده و از فساد در آن خبر داده است و گفته است: «این وزارت، مکاتب و معلمان خیالی داشت و همیشه رقم کارمندان و مکاتب با شمار کسانی که معاش می‌گرفتند، فرق داشت و در جدول وزارت معارف مکاتب خیالی بسیاری بود که از طریق آنها به برخی معاش داده می‌شد. وقتی یک پروگرام ملی و سرتاسری در وزارت معارف وجود نداشته باشد، چطور بفهمیم که یک نفر دو معاش و سه معاش نمی‌گیرد.»
او در این مصاحبه، امریکا و سازمان ملل متحد را متهم می‌کند که نگذاشتند ثبت تعداد نظامیان این کشور دیجیتالی و کامپیوتری گردد و تا آخرین روزهای حکومت قبلی به شکل کاغذی بود و در مورد وزارت معارف هم چنین عقیده‌ای دارد.

حالا با سخنان تازهٔ اشرف غنی ابعاد دیگری از فساد سیستماتیک حکومت قبلی منتشر می‌شود که نمادی از دموکراسی غربی بود و صد البته افتخاری برای برخی از وابستگان آن محسوب می‌شد و نیز معلوم می‌شود که این وزارتخانه‌ها، محلی برای زد و بندها و رقابت قدرت و فساد گسترده برای پولشویی و بنگاهای درآمدی برای عده‌ای خاص بوده‌اند؛ همان کسانی که شاید اشرف غنی از آنها یاد می‌کند.
از وقتی که امارت اسلامی روی کار آمده است تنها موضوعی که روی آن مانور می‌دهند، موضوع آموزش و باز کردن مکاتب بانوان است. آنها درحالی این سخنان را بر زبان می‌آورند که رئیس جمهورشان از وزارت معارف‌شان که متولی اصلی آموزش در کشور است، می‌نالد و آن را و سیستم آن را زیر سؤال می‌برد. و جالب است بدانید که بنگاه خبرپراکنی افغانستان اینترنشنال این خبر را نشر کرده است.
معلوم می‌شود که برای آموزش فرزندان این کشور و مخصوصا بانوان کار زیادی صورت نگرفته است. تنها ارمغانی که برای بانوان کشور داشته همان فحشا و فساد اخلاقی بوده است. جدای از این که نظام آموزشی و نصاب درسی حکومت گذشته اسلامی نبود و بر مبنای فکر غربی نهادینه شده بود.
از فساد سیستماتیک وزارت معارف از یک سو و فساد و فحشا و بی‌بند و باری از سوی دیگر چگونه انتظار دارند که امارت اسلامی یک‌باره دوازه مکاتب بانوان را بدون درنظر داشت اخلاق و عنعنات اسلامی و افغانی و بدون ایجاد یک سیستم عاری از فساد، برای دختران باز کند‌؟ با کدام معیاری سیستم آموزشی مبتنی بر اخلاق و نظم را روی خرابه‌های نظام قبلی بنا نماید؟ این از وزارت معارفتان که شخص نخست کشور از فساد آن خبر می‌دهد و آن از وزارت داخله و و دفاعتان که رئیس جمهور آماری از تعداد پرسنل آن ندارد.
برای ساختن یک ساختمان معیاری باید خرابه‌های ساختمان قبلی را که ریشه دارد باید از بین برد و آثار آن را پاک کرد و گرنه آن ساختمان اساسی ساخته نخواهد شد و خیلی زود فرو خواهد ریخت. آموزش پایه و اساس هرکشور است و باید اساسی ته ریزی گردد تا جلوی فساد و فحشا و بی‌بند و باری گرفته شود و گرنه آن دیگر آموزش نیست.
حالا جدای از این موضوع، نوکری و مزدوری در حرف‌های اشرف غنی کاملا هویداست آنجا که می‌گوید که نیروهای امریکایی وعده می‌سپردند که فلان و فلان کنند ولی نکردند. از این واضح‌تر که ما نوکر و مزدور بودیم و آنها وعده می‌سپردند و آنها فلان کار را نکردند. یا آنجا که او از تعداد نظامیان خود که براساس قانون او فرمانده آنان محسوب می‌شد، خبر ندارد و دیگران را متهم می‌کند و این یک سند تاریخی خواهد بود که بر غلامیت و نوکری حکومت قبلی صحه می‌گذارد.

هموطنان یادتان باشد که کشور همه چیز داشت، و به اصطلاح همه شمول بود و وزارت‌های مختلف داشت، و به اصطلاح آزادی وجود داشت و دست حاکمان باز بود، اما یک چیز نداشت و آن استقلال بود.
حاکمان حکومت سابق که بیست سال حاکم بودند و در کشور خود بودند نتوانستند دست از نوکری و غلامی بکشند حالا به نظر شما چه اتفاقی افتاده که مثلا می‌توانند برای شما کاری بکنند، برای شما پیشرفت و آزادی به ارمغان بیاورند. وقتی درخانه خود اختیاری از خود نداشتند و حالا که درِ خانه این و آن هستند چطور می‌توانند کاری انجام دهند؟ آزموده را آزمودن خطاست. بیست سال وقت زیادی برای آزمودنشان بود.