اظهارات اتحادیه اروپا در باره افغانستان باید مسئولانه باشد

سخن‌روز: توماس نیکلوسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در مصاحبه با یک رسانه محلی گفته است که امارت اسلامی در ساحات زیر حاکمیت خود اعمالی را انجام داده اند که علنا به‌معنای نقض حقوق بشر است. نامبرده از تاراج دارایی مردم، تخریب تأسیسات عام المنفعه و قطع دست‌و‌پا‌ها بدون محاکمه حرف زده و در […]

سخن‌روز:

توماس نیکلوسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در مصاحبه با یک رسانه محلی گفته است که امارت اسلامی در ساحات زیر حاکمیت خود اعمالی را انجام داده اند که علنا به‌معنای نقض حقوق بشر است.

نامبرده از تاراج دارایی مردم، تخریب تأسیسات عام المنفعه و قطع دست‌و‌پا‌ها بدون محاکمه حرف زده و در پایان گفته است که جامعه اروپایی امیدوار است که به گفته او؛ خیزش‌های مردمی نقش مثبتی در مقابل امارت اسلامی داشته باشد.

نیکولسن باید به‌حیث نماینده اتحادیه اروپا از تبلیغات رژیم کابل متاثر نباشد. وی باید در اظهارات خود به آن بمباردهای رژیم کابل توجه نماید که همین اکنون بر شهروندان مظلوم هلمند انجام می‌دهد.

نامبرده باید از اداره کابل بپرسد که شفاخانه خصوصی بنام آریانا و همچنان پوهنتون عام المنفعه بُست را چرا بمبارد کرد؟

اگر نیکلوسن به خود حق می‌دهد که در باره‌ی وضعیت افغانستان حرف بزند، نخست باید واقعیت‌های موجود را درک کند و اظهارات خود را در روشنی آن مستند بسازد.

آن‌ها باید جرات نموده ژورنالیستان را به ساحات زیر حاکمیت امارت اسلامی بفرستند، تا گزارش‌های بر مبنای واقعیت‌ها را ترتیب و پخش کنند. سفیر آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا باید به حیث مدافعان آزادی‌بیان در مورد آن چهار تن خبرنگار هم جویا شوند که به جرم درک واقعیت‌ها از یک هفته به این سو در زندان قندهار افتاده اند.

امارت اسلامی سفارت آمریکا در کابل، اتحادیه اروپا و تمام جهت‌های دیپلماتیک را به این فرا می‌خواند که اظهارات شان را به واقعیت‌ها مستند نموده و سپس ابراز بدارند. زیرا شایعات بی‌اساس به‌جز اینکه حیثیت دیپلماتیک آن‌ها را زیر سوال ببرد، دیگر فایده‌ای ندارد.