اشرف‌غنی؛ شیادی مکار یا حاکم خدمتگار؟

احمد راشد قطغنی اشرف‌غنی رییس ارگ کابل، چند‌ روز قبل در سخنرانیِ در حضور جمعی  از افرادی که توسط فضلی و برخی مشاوران دیگر‌ش، به بهانه دفاع از جمهوریت به ارگ کابل،  آورده شده بودند، در بخش از سخنان مکارانه اش، اظهار نمود که گروه طالبان، مانع پیشرفت افغانستان شده اند. در ادامه سخنان فریب‌کارانه […]

احمد راشد قطغنی

اشرف‌غنی رییس ارگ کابل، چند‌ روز قبل در سخنرانیِ در حضور جمعی  از افرادی که توسط فضلی و برخی مشاوران دیگر‌ش، به بهانه دفاع از جمهوریت به ارگ کابل،  آورده شده بودند، در بخش از سخنان مکارانه اش، اظهار نمود که گروه طالبان، مانع پیشرفت افغانستان شده اند. در ادامه سخنان فریب‌کارانه اش، اضافه نمود که اگر سر‌گرم جنگ با این گروه نمی‌بودم، اکنون افغانستان را به یکی از کشور‌های توسعه‌یافته تبدیل کرده بودم. به باور من، اظهار این سخنان، هر شهروندی را که دارای عقل سلیم بوده باشد، به وادی حیرت و تعجب فرو می‌برد. من یقین دارم که این اظهارات اغوا‌گرایانه، ناشی از نهایت ذلت، شکست، در‌ماندگی و ویژگی روباه‌صفت این آدمکِ نفرین شده، می‌باشد. او خوب می‌داند که، به عنوان جنایت‌کار‌ترین، خایین‌ترین،  منفور‌ترین، نا‌کام‌ترین و غلام‌ترین غلام، در تاریخ ثبت خواهد شد. به درستی مطلع است که دوره‌های حاکمیت غلامی او پر از فساد و خیانت وی، از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ کشور خواهد بود. بدون شک، می‌داند که وی و حلقه‌ی خبیثه‌ی همراهش، عامل اساسی ویرانی‌ های کشور و گرفتاری مردم مظلوم، در دام ده‌ها مصیبت و نا‌بسامانی‌های اجتماعی – اقتصادی است. این شیادی مکار، می‌داند که وی و سایر اطرافیانش، هیچ دستاوردی جز غارت منابع و دارایی مردم، انتقال خزانه ملت توسط همسر یهودی اش،  توزیع و مصرف پول ملت فقیر، به مقصد اهداف شخصی و سیاسی اش، ندارد. به قول این شیادفریب‌کار، فرض کنید طالبان در مناطق تحت کنترل و حاکمیت شان، مانع تحقق بر‌نامه‌های توسعه‌ای و رفاهی، این مغز متعفن و ویران‌گر شده اند. بفرماید، بر‌نامه‌ها و دستاورد‌هایش را در شهر‌ها و مناطق تحت کنترلش، با مردم شریک بسازد. از بررسی چگونگی وضعیت بقیه شهر‌ها، شاهراه‌ها و مناطق تحت اداره‌ی حاکمیت رذیلانه‌اش صرف نظر می‌کنیم. بیاید از وضعیت زندگی مردمان پایتخت‌نشین، سخن بزند. وضعیت ولسوالی‌ها و اطراف کابل را نیز از نظر پوشیده می‌گذاریم. این حاکم محصور شده‌ی ارگ، جرئت کند، از چگونگی سر‌نوشت معیشتی- شغلی و نظام شهری در فاصله‌های پنج کیلو‌متری چهار دیواری ارگ، سخن بزند. وی بدین عقیده است که با اغوا‌گری‌ها و جیغ‌های دیوانه‌وار، می‌تواند افکار عمومی را تحریف و از میزان نفرین و انزجار جمعی مردم، نسبت به خود و حلقه‌ی فاسد اطراف‌ش بکاهد. در حالیکه این یک تصور کور و خیال باطلِ بیش نخواهد بود. احتمالا فکر می‌نماید که مردم، شعار‌های دروغین و شیادانه اش را فراموش کرده اند. این چهره‌ی مکار، فراموش کرده است که در یکی از سخنرانی هایش گفته بود، در سال پیش‌رو به اندازه‌ی برق تولید می‌نماییم که در طول صد سال گذشته، بی‌سابقه باشد. امروز همه می‌بینند و می‌دانند که بسیاری اوقات، برق‌ مورد نیاز ارگ کابل،  بوسیله‌ی جنراتور‌های پطرولی تامین می‌شود. وعده‌ی میان‌تهی ایجاد بیست هزار شغل در دو سال آینده، هنوز در خاطر همه‌ی شهروندان تاز‌گی دارد. به گزارش رسانه‌ها، از برکت ایجاد بیست هزار شغل، روزانه بیشتر از دو هزار نفر، بصورت غیر قانونی کشور را ترک می‌کنند. این سخن مزوِّرانه‌ی که با جیغ و فریاد به مردم گفته بود، در دستر‌خوان‌های‌تان تغییر می‌آورم، هنوز در ذهن و ضمیری میلیون‌ها فقیر و بیچاره شده‌ی کشور، به حیث یک خاطره و رویا ثبت است. در پاسخ این مجنون قدرت و سر‌دار غارت گفته شود که، آیا طالبان، مانع ساخت‌و‌ساز نظام شهری کابل شدند؟ آیا طالبان نگذاشتند که یک شفا‌خانه‌ی معیاری و مجهز با تجهیزات جدید و کادر متخصص در کابل، ساخته شود؟ آیا طالبان به سلطان‌زوی دزد شناخته شده، دستور داده اند که هشت صد میلیون افغانی، از پول نان خشک را دزدی کند؟ آیا طالبان به وزیری کابینه ات، فاروق وردک امر کرده اند که هزاران مکتب خیالی بسازد و پول آنرا در داخل و خارج سر‌مایه‌گذاری کند؟ آیا تو به دستور طالبان میلیون‌ها دالر از دارایی مردم را در انتخابات شرم‌آور و مضحک در کمپاین‌ ات مصرف کردید؟ آیا به دستور طالبان، نود میلیون افغانی، صرف کریدیت کارت اداره ارگان‌های محل، در بودجه سالانه تخصیص داده شده است؟ آیا در مشورت با طالبان، در جای‌گاه یک سرباز ذلیل شده پشت سر ترامپ، ایستاده شدید؟ آیا در همکاری با طالبان، ۴۲ هزار سر‌باز خیالی، در اردویی اجیرت، اضافه شده بود؟ و ده‌ها مورد دیگر که در ظرفیت این نوشتار نیست. این واقعیت بر هیچ مرد و زن این سر‌زمین پوشیده نیست که، این شیاد زمان، با چنین اظهاراتی شیادانه بدنبال توجیه و تبرئه‌سازی دست و دامان نا‌پاک و غرق در خیانت خود و حلقه‌ی خبیثه‌ی همراهش، است. اما دیر شده است، و بیانات و تبلیغات این چهره‌ی ویران‌گر و مزدوران استخدام شده اش، کار‌ساز نخواهد بود.