استاد یاسر، مرد آهنین

قاری دین محمد حنیف محترم استاد یاسر یکی از چهره‌های علمی، سیاسی و جهادی دوران جهاد با روس‌ها بود، که اکثر هموطنان ما با نام شان آشنایی دارند. در سال ۲۰۰۱ میلادی روزهای که حملات هوایی و تجاوز امریکا بر حریم افغانستان آغاز گردید، لحظات سخت و دشواری بود، بسیاری از همفکران (تنظیم‌های جهادی) و […]

قاری دین محمد حنیف

محترم استاد یاسر یکی از چهره‌های علمی، سیاسی و جهادی دوران جهاد با روس‌ها بود، که اکثر هموطنان ما با نام شان آشنایی دارند.
در سال ۲۰۰۱ میلادی روزهای که حملات هوایی و تجاوز امریکا بر حریم افغانستان آغاز گردید، لحظات سخت و دشواری بود، بسیاری از همفکران (تنظیم‌های جهادی) و همسنگران استاد یاسر، با تاسف ازین حالت غم انگیز و مصیبت‌بار خوشنود و یا بی‌تفاوت بودند و سقوط امارت اسلامي را لحظه شماری می‌کردند.
ولی! در چنین حالت، استاد محترم خود را به مسؤلین و منسوبین بلند‌پایه امارت اسلامی رسانيد، حمایت از امارت اسلامی و اعلان جهاد علیه امریکا نمود.
در مجلس استاد یاسر با معاون ریس الوزراء وقت محترم الحاج ملا حسن آخند که بنده (قاری دین محمد حنیف) نیز در آن حضور داشت استاد سخنان خویش را اینگونه آغاز کرد: امروز جهاد بالای همه افغان‌ها فرض است و من به‌حیث مسلمان افغان در کنار شما هستم. طبق لزوم‌دید و هدایت شما با سنگر، قلم، زبان و حتی با پختن غذا برای مجاهدین آماده‌ی جهاد می‌باشم.
استاد محترم نطاق و سخن‌وری ماهری بود. یکی از تقاریر شان که تحریض و ترغیب جهاد به‌زبان فارسی بود بنا بر جذابیت که داشت، مجاهدین مکررا پخش آنرا از طریق رادیو صدای شریعت مطالبه نمودند، که چندین بار نشر هم گردید.
بعد از دوران حاکمیت امارت اسلامی افغانستان، استاد یاسر مسؤلیت بخش فرهنگی امارت اسلامی را به‌دوش داشت و با بسیار جرأت و جسارت وظیفه‌اش را انجام می‌داد.
در یکي از روزها در محل کارش روی وخامت اوضاع و محتاط بودن صبحت داشتیم، ایشان فرمودند: جهاد قرباني می‌خواهد، با محتاط بودن نمی‌تواند کار‌های جهادی به خصوص کار‌های مطبوعاتی را به‌پیش برد.
در نتیجه‌ی جسارت های کاری وی دیری نگذشت که استاد گرفتار گردید.
ولی، زندان در عزم آهنین آن کدام تاثیری نگذاشت، بل با ارسال نمودن کیست‌های تقاریر جهادی از زندان پل‌چرخی کابل مجاهدین را روحیه و سنگر جهاد را تقویه نمود.
بعدا در نتیجه تبادله از زندان رها، و دوباره به صف جهاد پیوسته، فعالیت‌های جهادی‌اش را ادامه داد.
مدت بعد بار دوم اسیر گردید، که متأسفانه با گذشت ۱۲ سال تا کنون صدای رسا و مأنوس آن خاموش است.

١٥ جمادي الاولي ١٤٤٢
٣٠ دسمبر ٢٠٢٠