اداره کابل نسخه‌ی بازمانده از اشغال خارجی است

سخن‌روز: به نصرت خداوند متعال و در نتیجه‌ی قربانی‌های بی‌دریغ و مقاومت تاریخی ملت مجاهد افغانستان، اشغالگران پذیرفتند که تکنالوژی، وسایل جنگی و توطئه‌های سیاسی شان در سرزمین دلاوران و شیرمردان کامیاب‌شدنی نیست و برآمدن از افغانستان، یگانه راه نجات آن‌هاست. آن‌ها به اساس پیمان دوحه، به کوچیدن از افغانستان آغاز کردند و تا اکنون […]

سخن‌روز:

به نصرت خداوند متعال و در نتیجه‌ی قربانی‌های بی‌دریغ و مقاومت تاریخی ملت مجاهد افغانستان، اشغالگران پذیرفتند که تکنالوژی، وسایل جنگی و توطئه‌های سیاسی شان در سرزمین دلاوران و شیرمردان کامیاب‌شدنی نیست و برآمدن از افغانستان، یگانه راه نجات آن‌هاست. آن‌ها به اساس پیمان دوحه، به کوچیدن از افغانستان آغاز کردند و تا اکنون ۹۵٪ حضور آن‌ها پایان یافته است.

اما اداره کابل، که توسط طیارات جنگی امریکایی به افغانستان آورده و نصب شده، در حالی‌که ساحه حاکمیت آن هم تنها در چند در صد خاک کشور و شهرها باقی مانده است، با شعارهای پوچ و بی‌معنا می‌خواهد قدرت خود را دوام بدهد و با سرنوشت و ارزش‌های مردم افغانستان بازی بکند.

افغان‌ها می‌دانند که رژیم کابل در بیست سال گذشته، برای پیروزی و تمدید اشغال امریکایی از هیچگونه وحشت و جنایت دریغ نکرد، حتی محافظت شهرها و جاده‌های امریکا و اروپا را هم مکلفیت خود دانست و تا اخیر تلاش کرد افغان‌ها از وحشت و بربریت اشغال خارجی نجات نیابند.

اکنون مقامات همین رژیم حلقه به گوش می‌خواهند باز هم مردم را فریب بدهند. چنانچه کسانی را می‌گویند شش ماه در صف ما ایستاده شوید اینقدر شهرک‌های شهدا برای تان می‌سازیم، کسانی را می‌گویند اگر از رژیم حمایت کنید اینقدر بست‌های کاری برای تان می‌دهیم و کسانی را هم می‌گویند اگر در این شرایط حساس ما را همراهی کنید اینقدر بندهای آب برای تان می‌سازیم!!!

اما افغان‌ها می دانند که در بیست سال گذشته، مقامات فاسد و دزد هرگاه با سرازیر شدن ملیاردها دالر و حضور مستقیم امریکا و اروپا، این کارها را انجام داده نتوانستند، اکنون که باداران شان کوچیده اند، ۲۰۰ ولسوالی را در یک ماه از دست داده اند و شهرگ‌های اقتصادی شان بریده شده است، اینگونه وعده‌ها هیچ معنای ندارد.

در شرایط کنونی؛ پیام صریح و واضح افغان‌ها به رژیم کابل اینست که رژیم جنایتکار به‌جز مرگ، تفرقه و پامالی ارزش‌های دینی و ملی دیگر ارمغانی برای افغان‌ها نداشته است و افغان‌ها از این نسخه زهرآگین اشغال همواره زیان دیده است. بهتر اینست که عساکر خود را دیگر به کام مرگ نیاندازد، هرگاه امریکا و ناتو در برابر این وضعیت تاب نیاورد، شما به هیچ صورت تاب آورده نمی‌توانید. نه ملت با شما است و نه هم باداران تان از هزاران کیلومیتر دور شما را شانه به شانه همکاری و همراهی می‌توانند.