ابتکار با مجاهدین است

نیروهای اشغالگر و رژیم مزدور کابل در اوج عملیات عمری در سراسر کشور با شکست های سنگین و ننگین دچار است ، دشمن با اینکه امکانات فراوان نظامی ، اقتصادی ، لوژیستیکی و نیز تیکنالوجی جدید در اختیار دارد توانایی ندارد که هم زمان در دو جبهه بجنگد ، اما لله الحمد مجاهدین امارت اسلامی […]

نیروهای اشغالگر و رژیم مزدور کابل در اوج عملیات عمری در سراسر کشور با شکست های سنگین و ننگین دچار است ، دشمن با اینکه امکانات فراوان نظامی ، اقتصادی ، لوژیستیکی و نیز تیکنالوجی جدید در اختیار دارد توانایی ندارد که هم زمان در دو جبهه بجنگد ، اما لله الحمد مجاهدین امارت اسلامی افغانستان هم اکنون در سراسر کشور در چندین محاذ مصروف نبرد اند و در هر جا دشمن را از پا درآورده اند .
مجاهدین در بدخشان ، تخار ، قندوز و بغلان به حدی قوی اند که بیشتر مساحت طبعی – جغرافیای این ولایات را در کنترول دارند ، بیشتر مناطق ده نشین این ولایات از چندین سال به این سو از لوث دشمن پاکسازی شده است ، دشمن بارها برای باز پس گیری این مناطق حملات هوای و زمینی انجام دادند و لیکن هربار با شکست مواجه شدند و رو سیاه از منطقه فرار نمودند .
ملیشه های گلم جم جنرال دوستم در ولایات فاریاب ، سرپل ، جوزجان و بادغیس به گونۂ پیهم شکار هزیمت های فضیحت بار شدند ، تعدادی زیادی آنان کشته و زخمی شدند و ناچار شدند تا فرار را بر قرار ترجیح بدهند .
مجاهدین در ننگرهار ، لغمان ، کنر و نورستان بیس ها و پوسته های محکم دشمن را از بین بردند و لواء سفید اسلام را در مناطق زیادی به اهتزاز درآوردند .
در پکتیا ، پکتیکا و خوست دشمن به شدت سرکوب شده است ، بیس های بزرگ اشغالگران و مزدوران داخلی آماجِ حملات استشهادی قرار گرفتند و منجر به تلفات سنگین جانی و مالی دشمن گردید .
در لوگر ، کابل ، میدان وردگ و غزنی قومندان های مشهور و اربکی های وحشی رژیم فاسد کابل کشته شدند ، بر قرارگاه ها ، هوتل ها و جاهای مخفی دشمن حملات تاکتیکی صورت گرفت ، دشمن اعتراف دارد که درین عملیات های ویژه صدها تن نیروهای جنگی و استخباراتی رژیم مزدور به قتل رسیدند .
دشمن از مناطق زیادی زابل ، قندهار ، هلمند و ارزگان نیز بیرون رانده شدند ، مردم از شر و ضرر آنان رهای یافتند ، به ویژه ساحات زیادی هلمند و ارزگان در تصرف مجاهدین قرار دارد و مردم زندگی خود را در سایۂ شریعت و آرامش سپری می کنند ، بلی ، دشمن در بعض مناطق موجودیت دارد و آن هم تنها در مراکز بعض ولسوالی ها و شهرهای ولایتی ، در هلمند حتی مرکز ولایت ( لشکرگاه ) نیز محاصره است ، مجاهدین در انتظار فرمان از سوی مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان اند ، در صورت اجازه شهر لشکرگاه نیز بزودی سقوط می کند .
در فراه ، هرات ، نیمروز و غور نیز دشمن از ساحات زیادی فرار نموده است و مناطقِ زیر کنترول مجاهدین وسعت یافته است .
مجاهدین در همه ولایات نامبرده چنان مردانه وار می جنگند که دشمن را هم زمان در چندین جبهات شکست داده اند و مناطق وسیعی را از لوث دشمن تصفیه نمودند و برای مردم زمینۂ زندگی آرام زیر چتر شریعت مساعد نمودند ، مردم امور تجارتی و زراعتی خود را در ساحات زیر تصرف مجاهدین با اطمینان کامل پیش می برند .
در جنگ ها ، هر آن فریق که ابتکار جنگ را به دست داشته باشد غالب و پیروز شمرده می شود ، اکنون به نصرت خداوند تعالی و همکاری و پشتیبانی مردم مجاهد پرور افغانستان ابتکار جنگ از مجاهدین است ، مجاهدین هر زمان و هر جای که اراده بکنند می توانند در همان زمان و همان جا حمله بکنند ، هر منطقۂ را که بخواهند در تصرف خود آورده می توانند ، دشمن را در همه جا سرکوب می توانند ، حتی اهداف خود را در کابل ( که تحت پوشش گستردهء امنیتی و استخباراتی قرار دارد ) به آسانی به دست آورده می توانند . دشمن حتی توان دفاع از خود را هم ندارد .