آیا هنوز هم امید بیداری است؟!

تصور کنید ۳۶ هزار شهید، بیش از هشتاد‌هزار زخمی و هزاران آواره و درمانده! پس دو میلیارد مسلمان روی این کره خاکی چکار می‌کنند، وقتی نتوانند دو میلیون مسلمان را از چنگال ددمنشان درنده و حامیان مجرم‌شان نجات بدهند؟ آیا منتظر هستیم آمریکا جنایت‌کار، فرانسه خون‌خوار و بریتانیای پیر به داد آنان برسند؟ این در حالی است که دست‌های خودشان آغشته به‌خون کودکان فلسطینی هستند.

وقتی مردم فلسطین بمباران شدند، تکه‌تکه شدند، آواره و پریشان شدند، مضطرب و بی‌خانمان شدند، ما بیدار نشدیم پس کَی بیدار می‌شویم؟ وقتی مردم غزه، زیر آوارِ خانه‌های‌شان گیر ماندند و از تشنگی، گرسنگی، رنج و درد به‌خود پیچیدند، ما بیدار نشدیم پس کی بیدار می‌شویم؟ وقتی مردم غزه مستقیم، هدف شلیک قرار گرفتند. شهید شدند، ما ساکت و خاموش ماندیم. وقتی کودکان غزه زیر پای سربازان نجس یهودی لگدمال شدند، ما حرکتی نکردیم. وقتی سربازان اشغالگر با لباس‌های خواهران مسلمان فلسطینی‌مان عکس گرفتند و با تمام بی‌شرمی آن را در فضای مجازی پخش کردند، ما بیدار نشدیم پس کی بیدار می‌شویم؟ وقتی خواهران ما در زندان‌های وحشیان درنده‌خو، اذیت‌وآزار شدند ما ساکت ماندیم. وقتی آواره‌گان در خیمه‌های‌شان زنده‌زنده سوختند، اجسادشان کباب شد و کشورهای همسایه بوی اجساد کباب‌شده را احساس کردند، اما هیچ واکنشی نشان ندادند. وقتی رژیم اشغالگر صهیونیستی آخرین پناهگاه آواره‌گان را هدف آماج حملات مذبوحانه و وحشیانه‌ای خود قرار داد، حکام اسلامی و سران کشورهای عربی قیام نکردند، آیا دیگر امیدی است که کسی به داد مظلومان غزه برسد؟ آیا کسی است که اشک کودکان مظلوم غزه را پاک کند؟ آیا کسی است زخمیان بی‌حدوحصر را مداوا کند؟ آیا کسی است که مادران داغدیده را تسلیت گفته و مایهٔ آرامش خاطرشان قرار گیرد؟ آیا کسی است که اجساد تلنبار شده این‌جا و آن‌جا را به‌خاک بسپارد؟

تصور کنید ۳۶ هزار شهید، بیش از هشتاد‌هزار زخمی و هزاران آواره و درمانده! پس دو میلیارد مسلمان روی این کره خاکی چکار می‌کنند، وقتی نتوانند دو میلیون مسلمان را از چنگال ددمنشان درنده و حامیان مجرم‌شان نجات بدهند؟ آیا منتظر هستیم آمریکا جنایت‌کار، فرانسه خون‌خوار و بریتانیای پیر به داد آنان برسند؟ این در حالی است که دست‌های خودشان آغشته به‌خون کودکان فلسطینی هستند.

خدایا به داد مظلومان غزه برس و آنان یاری کن. تو ذات مقتدر و توانا هستی. آمین