آن دوربین امنیتی اداره کابل کجاست؟

سخن‌روز: اسدالله‌خالد، وزیر دفاع اداره کابل چند روز پیش به دوام لاف‌و‌پوف خود گفت که خاک و سرحدات ۶۰٪ افغانستان تحت دوربین و نظارت قوی امنیتی است. اما دیروز که بیش از بیست راکت از شهر کابل و جاده عمومی زده‌‌شد، دعوای خالد را به‌شدت زیر سوال برد و خوار و زبون ساخت. جای بسیار […]

سخن‌روز:

اسدالله‌خالد، وزیر دفاع اداره کابل چند روز پیش به دوام لاف‌و‌پوف خود گفت که خاک و سرحدات ۶۰٪ افغانستان تحت دوربین و نظارت قوی امنیتی است. اما دیروز که بیش از بیست راکت از شهر کابل و جاده عمومی زده‌‌شد، دعوای خالد را به‌شدت زیر سوال برد و خوار و زبون ساخت.

جای بسیار تعجب اینست که یک کسی در بین شهر کابل و در سرک عمومی شهر پلان میزایلی خود را عملی می‌کند و ازان جا ساحات مختلف شهر را تقریبا ۲۳ میزایل می‌زند، و باز خودش ناپدید هم می‌شود!

این قضیه تنها دو احتمال دارد. این کار یا از سوی خود اسدالله‌خالد و امرالله‌صالح پلان شده و بر ضد مردم رنج‌دیده شهر کابل بسیار به قساوت اجرا شده‌است، و یا اگر فرضا این کار کسی دیگری باشد، پس آن ۶۰ در صد دوربین‌ها و تکنالوژی کشفی اسدالله‌خالد چه معنا دارد، که تمام افغانستان به‌جای خود باشد، تنها امنیت شهر کابل را هم تامین نمی‌تواند؟

اما لله‌الحمد افغان‌ها خوب می‌دانند و درک نموده‌اند که این‌گونه رویدادهای وحشیانه، که درین اواخر یکی پس از دیگری در شهر کابل رخ داده‌است، همه و همه‌اش در ارگ طراح و برنامه‌ریزی می‌شود و برای عزایم شوم به اجرا گذاشته می‌شود.

هدف دشمنان افغانستان از این‌گونه اعمال شوم، که خود شان طرح می‌کنند و خود شان اجرا هم می‌کنند و سپس به امارت اسلامی منسوب می‌کنند، اینست که تلاش‌های صلح در قطر را کم‌رنگ بسازند و به جامعه جهانی نشان بدهند که امارت اسلامی به صلح و مذاکرات بین‌الافغانی متعهد نیست.

این روبایان ارگ این را درک کنند که امارت اسلامی داعیه امن، صلح و دیپلماسی معقول را به شدومد به گوش جهانیان رسانیده و بر آن‌ها قبولانده‌است. پس ازین به هیچ صورت امکان ندارد که این‌گونه شرارت‌ها و توطئه‌های آزموده‌شده در برابر امارت اسلامی جایی را بگیرد و به امارت اسلامی زیان برساند. ان‌شاءالله العزیز