آنگاه که مکتب و مدرسه به یک فکر نائل شدند

نویسنده: سائس سعیدی سال ۲۰۰۱ اشغال‌گران نه تنها با بمب، توپ و تانک به سرزمین‌های ما حمله‌ور شدند، همه اماکن را ویران و ملت را از زیر تیغ ظلم و طغیان‌اش گزارندند؛ بلکه حتی تفکر اسلامی این ملت را مورد هجوم و تاخت‌تاز قرار دادند، بدیل و جایگزین آن تفکر سکولاریزم “جدائی دین از سیاست” […]

نویسنده: سائس سعیدی

سال ۲۰۰۱ اشغال‌گران نه تنها با بمب، توپ و تانک به سرزمین‌های ما حمله‌ور شدند، همه اماکن را ویران و ملت را از زیر تیغ ظلم و طغیان‌اش گزارندند؛ بلکه حتی تفکر اسلامی این ملت را مورد هجوم و تاخت‌تاز قرار دادند، بدیل و جایگزین آن تفکر سکولاریزم “جدائی دین از سیاست” و اندیشه‌های غربی‌ها را آوردند.

اما آنچه اسفبار و غم‌انگیز بود، اینکه در این راستا موفق شدند، تا افکار را متغایر و متمایز از قبل بسازند،
تا حدی که هیچ عالم دین و دانشمند علوم عصری نمی‌پذیرفت، چند لحظه‌ای با همدیگر مذاکره علمی و تبادل افکار داشته باشند.

بعد از شکست‌ اشغالگران و ختم اشغال‌نظامی، تاثیر تهاجم فرهنگی و اشغال‌فکری هنوز افکار عده‌ای از افراد ملت را در سیطره‌‌اش دارد.

لله‌ الحمد بزرگان امارت اسلامی چنانچه برای ختم تهاجم نظامی اشغال‌گران از هیچ نوع قربانی دریغ ننمودند، در کنار آن برای برچیدن مفکوره‌های وارداتی و جنگ‌فکری نیز توجه خاصی را مبذول نمودند.

خوشبختانه این توجه و تفکر با آمدن فتح رونق روز افزون و استفاده اعظمی را به خود گرفته است.

چنانچه امروز شاهد جشن‌های فراغت جوانان در عرصهٔ علوم عصری با تشویق و برپایی جلسات توسط عالمان دین و مجاهدان سنگر هستیم، که این خود نشان‌دهندهٔ از بین رفتن فاصله وارد شده میان این‌ دو ضلع “علوم دینی و علوم عصری” می‌باشد، این حرکات همه اقشار جامعه را در یک خط‌ِمشی قرار می‌دهد‌، تا جامعه سالم و متحدالافکار داشته باشیم.

متحد نمودن اندیشه‌های این دو قشر “علمای دین و دانشمند علوم عصری” بسان علاج نمودن با‌لهای زخمی شدهِ پرنده خوشنام این مملکت و به پرواز درآوردن آن در بهارستان و خوشی ‌های این‌ کشور می‌باشد.

مملکت اسلامی نیاز به این دوبال “علوم دینی و علوم عصری” جدا ناپذیر دارد.

آن‌ وقت می‌توانیم با جهان رقابت داشته باشیم و به قله‌های بلند موفقیت برسیم، که این‌ هر دو ضلع را از نشانه‌ای تیر صیاد کمین‌زده مصون عبور دهیم، و به منزل‌گاه مقصود برسانیم.

برای این امر مهم امروز امارت اسلامی تلاش‌های بی‌وقفه را انجام می‌دهد، تا این مسئولیت خطیر و سنگین را به نحو احسن انجام دهد، اختلافات وارداتی و سلیقوی غیرطبیعی را از جامعه اسلامی و افغانی برچیند.

به امید موفقیت‌شان