آقای مفکر !!! اگر همین حال و همین عقیده ای تو باشد پس………..

” جورج تنت ” رئیس پیشین شبکه جاسوسی امریکا در یادداشت های خود نوشته است : مایان در سنه ی  ۲۰۰۱ م حامد کرزی را به این دلیل به صفت رئیس جمهور افغانستان انتخاب نکردیم که خوب مسلکی بود و یا فهم دیپلماتیکی وی نسبت به دیگر رقیبانش بالاتر بود ، بلکه قرار مطالعه و […]