آزادی بیان را کِی تهدید می‌کند؟

سخن‌روز: اداره کابل همواره امارت اسلامی را در رسانه‌های مربوطه خود به تهدید آزادی بیان متهم می‌کند. اما در یک رویداد تازه؛ مقامات امنیتی ولایت قندهار آن خبرنگارانی را دستگیر کرده اند که برای تهیه گزارش به ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار رفته بودند و می‌خواستند واقعیت‌های موجود را در رسانه‌های شان منعکس بسازند. این […]

سخن‌روز:

اداره کابل همواره امارت اسلامی را در رسانه‌های مربوطه خود به تهدید آزادی بیان متهم می‌کند.

اما در یک رویداد تازه؛ مقامات امنیتی ولایت قندهار آن خبرنگارانی را دستگیر کرده اند که برای تهیه گزارش به ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار رفته بودند و می‌خواستند واقعیت‌های موجود را در رسانه‌های شان منعکس بسازند.

این چهار تن خبرنگاران که به رادیو ملت غگ (صدای ملت) و آژانس شینهوا وابسته بودند، روز دو شنبه پس از برگشت از سپین بولدک از سوی نیروهای امنیتی قندهار تعقیب و گرفتار شدند.

کمیته‌ی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌ها «نی» نیز در یک اعلامیه خود گرفتاری این خبرنگاران را تقبیح نموده و عمل خلاف آزادی بیان دانسته است.

پیش از این نیز مقامات امنیتی اداره کابل، اداره تلویزیون شمشاد را تهدید کرده بود که چرا با مسئول کمیسیون دعوت، ارشاد، جلب و جذب امارت اسلامی مصاحبه کرده است.

اداره کابل از طریق رسانه‌های زیردست خود با دستان باز علیه مجاهدین تبلیغات می‌کند و کارهای را به آن‌ها منسوب می‌کند که هیچ پیوندی با واقعیت‌ها ندارد.

اما هرگاه خبرنگاران بعضی رسانه‌های آزاد به ساحات زیر کنترول امارت اسلامی بروند، به جرم فعالیت مسلکی شان توقیف می‌کنند و به مرگ تهدید می‌کنند

امارت اسلامی رسانه‌ها را برای انعکاس دادن واقعیت‌های موجود در مناطق زیر کنترول خود، مکررا دعوت داده و برای مصونیت آن‌ها وعده داده است.

همچنان امارت اسلامی همیشه در اعلامیه‌های خود ابراز داشته است که به آزادی بیان در چوکات حدود شرعی ارج می‌گذارد و ژورنالیستان متعهد به ارزش‌های دینی و ملی را ترجمانان واقعی جامعه خوانده است.