گزارش یوناما در باره زندان ها در افغانستان، نادرست و پروپاگند است

یوناما گزارشی را نشر کرده است که گویا در توقیف خانه ها و زندان های افغانستان با زندانیان برخورد نادرست صورت می‌گیرد و زورگویی جریان دارد، ما این پروپاگند را به شدت رد میکنیم. به شمول توقیف خانه ها و زندان های افغانستان، در هیچ اداره ملکی و نظامی اجازه ضرب و شتم و آزار […]

یوناما گزارشی را نشر کرده است که گویا در توقیف خانه ها و زندان های افغانستان با زندانیان برخورد نادرست صورت می‌گیرد و زورگویی جریان دارد، ما این پروپاگند را به شدت رد میکنیم.

به شمول توقیف خانه ها و زندان های افغانستان، در هیچ اداره ملکی و نظامی اجازه ضرب و شتم و آزار و اذیت نیست.

زعیم امارت اسلامی در تمام بخش های نظام لت و کوب و آزار و اذیت بدون حکم محکمه را منع کرده است و تمام ادارات در تعمیل این فرمان مکلف می باشند.

در زندان های امارت اسلامی برای زندانیان تمام خدمات وجود دارد، زندانیان مورد تربیت قرار می‌گیرند، آموزش حرفوی داده می‌شوند، امکانات خوبی برای شان فراهم شده و هیچ زندانی در رنج و زحمت بسر نمی برد.

جای تأسف این است که زیر نظر یوناما در زمان اشغال در زندان های بگرام، پلچرخی و سایر زندان های ولایات هزاران افغان بدون کدام جرم و دلیل، زندانی و از تمامی حقوق انسانی شان محروم و با شکنجه های شدید و تکالیف روبرو بودند. اکنون وضعیت فوق العاده تغییر کرده و بهتر شده است، ضرب و شتم و اذیت زندانیان وجود ندارد و تمام امکانات به آنان رسانده میشود و با نزدیکان شان ملاقات می‌توانند، در چنین حالت باز هم در این مورد نشر تبلیغات نادرست و پروپاگند در برابر نظام اسلامی، برخورد عقده مندانه است و باید متوقف گردد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان

۵/۳/۱۴۴۵هـ ق

۲۹/۶/۱۴۰۲هـ ش ــ ۲۰۲۳/۹/۲۰ م