پیام غم‌شریکی معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء به آسیب دیدگان زلزله‌ای در ولایات هرات و بادغیس

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء به آسیب دیدگان زلزله‌ای در ولایات هرات و بادغیس تسلیت عمیق خویش را ابراز داشته برای شهداء جنت‌الفردوس، به بازماندگان صبر جمیل و به زخمی‌ها شفای عاجل استدعا می‌نماید. محترم ملا عبدالغنی برادر آخند به وزارت خانه ها و ادارات عضوء کمیسیون رسیده‌گی به حوادث طبیعی هدایت […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء به آسیب دیدگان زلزله‌ای در ولایات هرات و بادغیس تسلیت عمیق خویش را ابراز داشته برای شهداء جنت‌الفردوس، به بازماندگان صبر جمیل و به زخمی‌ها شفای عاجل استدعا می‌نماید.
محترم ملا عبدالغنی برادر آخند به وزارت خانه ها و ادارات عضوء کمیسیون رسیده‌گی به حوادث طبیعی هدایت داد تا هرچه عاجلتر به محل حادثه رفته و از تمام امکانات موجود استفاده نمایند تا جان هموطنان آسیب‌دیده را نجات دهند و نیز هر نوع کمک لازم را به آسیب دیدگان فراهم سازند.