فراخوان وزارت صنعت و تجارت به سکتور خصوصی

بسم الله الرحمن الرحیم فراخوان مساعدت فراخوان وزارت صنعت و تجارت به سکتور خصوصی در قسمت مساعدت برای مهاجرین برگشتی از پاکستان   ” وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ …” (سوره مائده، آیه دوم) ترجمه: « و همواره در راه نیکى و پرهیزگارى با هم تعاون کنید»   اعضای محترم و پر افتخار سکتور […]

بسم الله الرحمن الرحیم

فراخوان مساعدت

فراخوان وزارت صنعت و تجارت به سکتور خصوصی

در قسمت مساعدت برای مهاجرین برگشتی از پاکستان

 

” وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ …” (سوره مائده، آیه دوم)

ترجمه: « و همواره در راه نیکى و پرهیزگارى با هم تعاون کنید»

 

اعضای محترم و پر افتخار سکتور خصوصی افغانستان!

همانگونه که آگاهی دارید، متاسفانه کشور همسایه تصمیم به اخراج اجباری مهاجرین افغان گرفته و صد ها هزار هموطن ما در حال کوچ اجباری به افغانستان می‌باشند. از یک طرف نزدیک شدن زمستان و سرد شدن هوا و از جانب دیگر کمبود ابتدایی ترین امکانات زندگی، باعث گردیده تا هموطنان ما با بدترین وضعیت در زندگی شان مواجه گردند. آنچه مایۀ نگرانی رهبری امارت اسلامی افغانستان میباشد، دوام اخراج اجباری و کمبود امکانات زندگی به هزاران انسان در افغانستان میباشد.

با درس گیری از آموزه های دین مبین اسلام، در چنین حالت یکی از راه های کمک و دستگیری نیازمندان جمع آوری مساعدت های خیرخواهانه و بشردوستانۀ فعالین سکتور خصوصی افغانستان می‌باشدکه همیشه در کنار مردم شان ایستاده و مردم بیچاره را یاری و کمک نموده اند.

رهبری امارت اسلامی افغانستان ضمن قدردانی از کمک ها و مساعدت های همیشگی سکتور خصوصی به مردم نیازمند و فقیر جامعه، از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانی کرده و به وزارت صنعت و تجارت هدایت سپرده تا برای جلب مساعدت های سکتور خصوصی فراخوان عمومی را به راه انداخته تا به مهاجرین برگشتی کمک رسانی به موقع صورت گیرد.

بناََ این وزارت از عموم اعضای محترم سکتور خصوصی صمیمانه دعوت به عمل می آورد تا با توجه به عمق فاجعۀ بشری ناشی از سرازیر شدن اجباری صدها هزار مهاجر فقیر و مستمند به کشور و جلوگیری از تلفات احتمالی ناشی از سرمای پیشرو، همانند گذشته مردم نیازمند شان را کمک و یاری رسانده، وجیبۀ اسلامی و افغانی خود را در برابر هموطنان شان اداء نمایند.