دوازدهمین جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار گردید

دوازدهمین جلسه کابینه امارت اسلامی امروز دوشنبه (۱۱جمادی الثانی ۱۴۴۵ هـ ق/۴ جدی) به ریاست الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء برگزار گردید. این جلسه با تلاوت آیات مبارک قرآن عظیم الشٲن آغاز گردید و براساس آجندا در مورد موضوعات مختلف بحث‌ و تصامیم لازم اتخاذ گردید. در جلسه به وزارت شهر سازی و […]

دوازدهمین جلسه کابینه امارت اسلامی امروز دوشنبه (۱۱جمادی الثانی ۱۴۴۵ هـ ق/۴ جدی) به ریاست الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء برگزار گردید.

این جلسه با تلاوت آیات مبارک قرآن عظیم الشٲن آغاز گردید و براساس آجندا در مورد موضوعات مختلف بحث‌ و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

در جلسه به وزارت شهر سازی و مسکن وظیفه سپرده شد تا کارهای باقی مانده مسجد جامعه عمر قندهار را آغاز و برای پیشبرد امور آن یک هیئت با صلاحیت گماشته شود.

همچنان در این جلسه کابینه به هیئت تحت ریاست محترم مولوی حمد الله نعمانی سرپرست وزارت شهر سازی و مسکن و با عضویت نمایندگان وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، زراعت، آبیاری و مالداری، اداره محیط زیست، آبرسانی و شاروالی کابل وظیفه سپرده شد تا گزارش کمیته موظف در مورد پروژه رهایشی مکروریان پنجم را مرور و در ارتباط به موضوع یک راه حل جامع را پیدا نمایند.

همچنان نظر هیئتی تحت سرپرستی ریاست عمومی اداره امور مورد تائید قرار گرفت که از سیستم ریل تایم وزارت مخابرات بازدید نموده بودند و فیصله گردید تا امور یاد شده به سرعت تکمیل گردد.

این جلسه کابینه با دعای خیر و سربلندی برای مسلمانان و استحکام نظام به پایان رسید.