بیانیه امارت اسلامی در مورد بمباران شفاخانه المعمدانی غزه

امارت اسلامی افغانستان بمبارد شفاخانهٔ المعمدانی در غزه توسط نیروهای صهیونیستی را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند و این عمل را وحشت و جنایت علیه انسانیت می‌داند. امارت اسلامی افغانستان از تمامی مردم و حکومت‌های جهان، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر، ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی می‌خواهد تا هر چه زودتر جلو تکرار […]

امارت اسلامی افغانستان بمبارد شفاخانهٔ المعمدانی در غزه توسط نیروهای صهیونیستی را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند و این عمل را وحشت و جنایت علیه انسانیت می‌داند.

امارت اسلامی افغانستان از تمامی مردم و حکومت‌های جهان، سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر، ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی می‌خواهد تا هر چه زودتر جلو تکرار وحشت اسراییل را بگیرند و تنها به محکوم‌کردن اکتفا نکنند و تأکید می‌کند که در صورتی که جلو این ‌وحشت و بربریت گرفته نشود، مکان دارد وضعیت منطقه وخیم‌تر شود و راه را برای واکنش‌هایی باز کند که از کنترول بیرون بوده و به ضرر همهٔ منطقه و جهان تمام شود. حمایت آشکار بعضی کشورها از وحشت اسرائیل و خاموشی بعضی‌ها زمینه را برای ادامهٔ مظالم و وحشت رژیم صهیونیستی مساعد ساخته است.

ما با فلسطینیان و آنعده کشورها و نهایدهایی هم‌صدا هستیم که خواهان جلوگیری عاجل نسل‌کشی جاری و به محکمه‌کشانیدن جنایت‌کاران هستند.

 

وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان