اعلامیه

به اساس هدایت رئیس الوزراء بخاطر جلوگیری از تلف شدن مواشی در پنج ولایت کشور در اثر برف باری و باران، تصامیم لازم اتخاذ گردید

پس از دریافت گزارش مبنی براینکه در اثر برفباری های سنگین در پنج ولایت(بلخ، جوزجان، فاریاب، هرات و بادغیس) مواشی شمار زیادی از هموطنان ما تلف و یا با خطر تلف شدن مواجه می باشند، جلسه عاجل و ویژه بنابر هدایت ملا محمد حسن اخند رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان برگزار شد. در این جلسه […]

پس از دریافت گزارش مبنی براینکه در اثر برفباری های سنگین در پنج ولایت(بلخ، جوزجان، فاریاب، هرات و بادغیس) مواشی شمار زیادی از هموطنان ما تلف و یا با خطر تلف شدن مواجه می باشند، جلسه عاجل و ویژه بنابر هدایت ملا محمد حسن اخند رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان برگزار شد.

در این جلسه که سرپرست ها و نمایندگان وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری، اقتصاد و امور سرحدات اشتراک داشتند، پس از ارزیابی وضعیت، کمیته عاجل تعیین گردید تا به موضوع متذکره رسیدگی به همه جانبه نماید.

در جلسه متذکره تصمیم گرفته شد که به ریاست والیان ولایات مذکور در هر ولایت یک کمیته ایجاد گردد که نمایندگان قول اردوها، قوماندانی های امنیه، وزارت های فواید عامه و صحت عامه و سایر ادارات خدماتی در آن حضور داشته باشند و هرچه عاجل در ولایات یادشده حسب توان، تمام امکانات شان را به کار اندازند.

برای مواشی مردم مواد خوراکه برسانند و به منظور حفاظت آن ها از سردی اقدامات را انجام دهند. همچنان در رابطه به باز کردن راه ها گام های جدی بردارند و در این خصوص به سایر خواست های مردم رسیدگی نمایند.

به منظور تنظیم بهتر امور، ۵۰ میلیون افغانی به گونه عاجل از سوی مقام ریاست الوزراء منظور شد و در صورت نیاز، کمک های بیشتر نیز فرستاده خواهد شد.

بخاطر مدیریت بهتر این روند، کمیته تعیین شده در کابل کار می کند و گزارش اجراات خویش را به مقام ریاست ارائه می نماید.

از سوی ریاست الوزراء از مردم درخواست گردید که با مالداران مناطق نزدیک شان کمک نمایند تا از تلفات بیشتر مواشی جلوگیری صورت گیرد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۸/۸/۱۴۴۵هـ ق

۱۰/۱۲/۱۴۰۲هـ ش ــ ۲۰۲۴/۲/۲۹ م