اعلامیه کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت‌ها در مورد اطمینان به مؤسسات و شرکت‌ها

در روند فتوحات جاری؛ بعضی مؤسسات و شرکت‌های که در سکتورهای مختلف فعالیت می‌کنند، تشویش دارند که با یک حالت گنگ مواجه می‌شوند و در مورد مصونیت خود و دفاتر شان نگرانی دارند. کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات به ان ها اطمینان می‌دهد که فعالیت‌های شان را به گونه عادی به پیش ببرند. پرسونل، دفاتر، […]

در روند فتوحات جاری؛ بعضی مؤسسات و شرکت‌های که در سکتورهای مختلف فعالیت می‌کنند، تشویش دارند که با یک حالت گنگ مواجه می‌شوند و در مورد مصونیت خود و دفاتر شان نگرانی دارند.
کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات به ان ها اطمینان می‌دهد که فعالیت‌های شان را به گونه عادی به پیش ببرند.
پرسونل، دفاتر، اجناس و وسایط آن‌ها در ساحات تازه فتح‌شده مصون می‌باشد.
اگر احیانا فعالیت کدام مؤسسه/شرکت با مشکل و مانعی مواجه می‌شود و یا به وسایط و اجناس شان تهدید پیش می‌شود، با رابط این کمیسیون از طریق شماره ذیل تماس بگیرد، تا به حد امکان برای حل مشکلات اقدام فوری صورت بگیرد.

  • ۰۰۹۳۷۰۳۷۶۴۷۳۰

با این شماره از طریق واتساپ هم تماس گرفته می‌توانید. والسلام

کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت‌ها
۹/ذوالحجه/۱۴۴۲هـ.ق
۲۸/سرطان/۱۴۰۰هـ.ش
۱۹/جولای/۲۰۲۱ م