اعلامیه کمیسیون زراعت و مالداری در مورد نهال شانی در فصل بهار

غرس نهال ها عمل بر حکم پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم و بر علاوه از آبادانی و سرسبزی کشور، صدقه جاریه نیز است. عن أنسٍ رضی الله عنه عن النبیِّ صلى الله علیه وسلم قال: “إِنْ قَامَتِ السَّاعَهُ وَبِیَدِ أَحَدِکُمْ فَسِیلَهٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ یَقُومَ حَتَّى یَغْرِسَهَا فَلْیَفْعَلْ” رواه احمد ترجمه: اگر […]

غرس نهال ها عمل بر حکم پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم و بر علاوه از آبادانی و سرسبزی کشور، صدقه جاریه نیز است.
عن أنسٍ رضی الله عنه عن النبیِّ صلى الله علیه وسلم قال: “إِنْ قَامَتِ السَّاعَهُ وَبِیَدِ أَحَدِکُمْ فَسِیلَهٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ یَقُومَ حَتَّى یَغْرِسَهَا فَلْیَفْعَلْ” رواه احمد
ترجمه: اگر در حالی قیامت رسید که در دست یکی از شما نهالی بود، اگر می توانست آن نهال را پیش از رسیدن قیامت بنشاند، پس این کار را انجام بدهد (نهال را بنشاند).
علاوه ازان، درخت، باغات و جنگلات بنیاد برای حیات زمین شمرده می شود، چقدری که یک سرزمین درخت و جنگلات زیادی داشته باشد همانقدر زندگی دران نورمال و برای انسان ها سودمند می باشد.
کشور ما از اثر کثرت استعمال باروت بسیار زهرآگین شده است، که یک علاج آسان آن زیادت درخت ها و جنگلات است. تصفیه هوا، جلوگیری از طوفان و طبیعت موسم با درخت و جنگل نگهداری می شود.
چنانکه ما شرعا بر آبادی زمین مکلف هستیم، بناءً کمیسیون زراعت، مالداری، عشر و زکات به اساس رهنمایی مقام رهبری امارت اسلامی یکبار دیگر بر تمام ملت متدین و مجاهد صدا می کند که برای آبادی و سرسبزی کشور خود باید نهال های مثمر و غیر مثمر را بنشانند و در آبادی و سرسبزی کشور خود سهیم شوند.
همچنان تمام ارگان های امارت اسلامی در ساحات مربوطه شان حتی الوسع به کشت درخت ها و نهال توجه نمایند.
تاجران ملی در داخل و بیرون از کشور، باید برای آبادی کشور در غرس نهال های میوه دار و همچنان نهال های زینتی و تجارتی با ملت فقیر ما طبق توان شان همکاری نمایند.

کمیسیون زراعت و مالداری امارت اسلامی
۲۲/۷/۱۴۴۲هـ ق
۱۶/۱۲/۱۳۹۹هـ ش ــ ۲۰۲۱/۳/۶م