اعلامیه کمیسیون امور تنظیم و رهایی زندانیان در مورد زندان بگرام

شب گذشته، نیروهای امریکایی از میدان و پایگاه نظامی بگرام خارج شده اند و بگرام را به عساکر داخلی سپرده اند، اما با بردن وسایل برقی شان؛ بر علاوه از وحشت‌ها و مظالم دیگر، اکنون برق و آب را هم بر زندانیان مظلوم قطع کرده اند. اکنون زندانیان ناتوان بگرام بر علاوه از مشکلات دیگر، […]

شب گذشته، نیروهای امریکایی از میدان و پایگاه نظامی بگرام خارج شده اند و بگرام را به عساکر داخلی سپرده اند، اما با بردن وسایل برقی شان؛ بر علاوه از وحشت‌ها و مظالم دیگر، اکنون برق و آب را هم بر زندانیان مظلوم قطع کرده اند.
اکنون زندانیان ناتوان بگرام بر علاوه از مشکلات دیگر، از نعمت آب و برق نیز بی‌بهره شده اند، که در نتیجه آن؛ بندی‌ها با تیمم نماز می‌خوانند و همچنان سیستم کانالیزاسیون در تشناب‌ها خراب شده است، که سبب بیماری زندانیان و مکروبی شدن محیط شده می‌تواند.
در حالی‌که نگه‌داشتن بندی‌ها در پایگاه‌های نظامی سرپیچی علنی از قوانین بین المللی است، ما بر ادارات حقوقی جهان و به خصوص افغانستان صدا می‌کنیم که با در نظرداشت قوانین جهانی در مورد زندانیان؛ تمام زندانیان بگرام به ولایات شان و یا هم به زندان مرکزی پلچرخی انتقال داده شوند. ادارات متذکره باید درین مورد صدای خود را بلند و مسئولیت شان را ایفا نمایند.
معلوم نیست که مشکل آب و برق بگرام تا چه وقت دوام می‌کند، زیرا آثار رسیدگی فوری به این مشکل به نظر نمی‌آید. بناءً از ادارات حقوقی به جدیت می‌خواهیم که به مشکلات و تکالیف بندی‌ها توجه لازم نمایند، تا آب آشامیدنی و وضوء هرچه زودتر برای شان برسد. والسلام

کمیسیون امور تنظیم و رهایی زندانیان
۲۲/۱۱/۱۴۴۲هـ ق
۱۱/۴/۱۴۰۰هـ ش ــ ۲۰۲۱/۷/۲م