اعلامیه وزارت معارف در پیوند به فراهم آوری سهولت های لازم تعلیمی برای مهاجرین عودت کننده از پاکستان

به هدف عملی سازی هدایت رهبری ا.ا. افغانستان و بر مبنای پالیسی وزارت معارف مبنی بر عرضه خدمات متعادل تعلیمی برای اولاد وطن، اینک غرض حل مشکلات تعلیمی اطفال و فرزندان هموطنان عودت کننده ما از کشور های همسایه به خصوص کشور پاکستان، کمیته با صلاحیت پنج نفری تحت ریاست رئیس تعلیمات اساسی و ثانوی […]

به هدف عملی سازی هدایت رهبری ا.ا. افغانستان و بر مبنای پالیسی وزارت معارف مبنی بر عرضه خدمات متعادل تعلیمی برای اولاد وطن، اینک غرض حل مشکلات تعلیمی اطفال و فرزندان هموطنان عودت کننده ما از کشور های همسایه به خصوص کشور پاکستان، کمیته با صلاحیت پنج نفری تحت ریاست رئیس تعلیمات اساسی و ثانوی وزارت معارف، تعیین و توظیف شده اند تا سهولت های لازم تعلیمی را برای آنها در مکاتب و مدارس ولایت های مربوطه شان فراهم نماید.

‏وزارت معارف برای تمام مهاجرین افغان و خاصتا برای خانواده های عودت کننده از پاکستان،اطمینان می دهد که: وزارت معارف حاضر است تا برای اطفال آنها که تا کدام صنف در پاکستان درس خوانده اند زمینه ادامه تعلیم را از همان صنف برای شان در مکاتب و مدارس سراسر کشور فراهم سازد.

‏بناء یک بار دیگر برای هموطنان عودت کننده اطمینان می دهیم که آنها در رابطه به ادامه تعلیم و تربیه اطفال شان در مکاتب و مدارس سراسر کشور هیچ گونه تشویش نداشته باشند.

 

والسلام

الحاج مولوی حبیب الله آغا

سرپرست وزارت معارف