اعلامیه امارت اسلامی در مورد مصونیت اتباع غیر نظامی خارجی، دیپلماتان و کارمندان سفارتخانه‌ها و موسسات خیریه

به تعقیب گذشته و با توجه به تحولات جاری، امارت اسلامی افغانستان یکبار دیگر به همه اطمینان می‌دهد که از طرف ما به اتباع غیر نظامی و غیر امنیتی خارجی، دیپلماتان و کارمندان سفارتخانه‌ها، قونسلگری ها و موسسات خیریه مشکل و تهدید امنیتی پیش نمی‌شود. آن‌ها به کارهای دیپلماتیک و فعالیت‌های خیریه شان به گونه […]

به تعقیب گذشته و با توجه به تحولات جاری، امارت اسلامی افغانستان یکبار دیگر به همه اطمینان می‌دهد که از طرف ما به اتباع غیر نظامی و غیر امنیتی خارجی، دیپلماتان و کارمندان سفارتخانه‌ها، قونسلگری ها و موسسات خیریه مشکل و تهدید امنیتی پیش نمی‌شود. آن‌ها به کارهای دیپلماتیک و فعالیت‌های خیریه شان به گونه عادی دوام داده می‌توانند و تا آن‌جایی که به امارت اسلامی ربط دارد مسئولیت خود را در مورد مصئونیت آن‌ها ادا می نماید.
در این مورد هیچکسی از طرف امارت اسلامی نگرانی نداشته باشد.

امارت اسلامی افغانستان
۱۹/۱۱/۱۴۴۲هـ ق
۸/۴/۱۴۰۰هـ ش ــ ۲۰۲۱/۶/۲۹م