اعلامیه امارت اسلامی در مورد ششم جدی

بسم الله الرحمن الرحیم ۴۴ سال قبل از امروز در ششم جدی سال ۱۳۵۸ نیروهای اتحاد شوروی سابق بالای افغانستان تجاوز کردند. ملت مسلمان و مستقل افغان، اشغال و تجاوز هیچ اشغالگر را تحمل نمی تواند، به همین سبب در برابر شوروی متجاوز، جهاد بزرگ و سرتاسری را آغاز کردند که در جریان ده سال […]

بسم الله الرحمن الرحیم

۴۴ سال قبل از امروز در ششم جدی سال ۱۳۵۸ نیروهای اتحاد شوروی سابق بالای افغانستان تجاوز کردند.

ملت مسلمان و مستقل افغان، اشغال و تجاوز هیچ اشغالگر را تحمل نمی تواند، به همین سبب در برابر شوروی متجاوز، جهاد بزرگ و سرتاسری را آغاز کردند که در جریان ده سال به نصرت الله متعال و قربانی های ملت مجاهد ما، اتحاد شوروی سابق شکست خورد و تمام نیروهای اشغالگر آن از کشور رانده شدند.

امارت اسلامی به نمایندگی از ملت خویش، تجاوز شوروی سابق را محکوم می کند و جهاد ملت شجاع و مبارز افغان در برابر آنان را تمجید می نماید.

افغانستان در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی کند و به کسی هم اجازه نمی دهد که حقوق حقۀ ما را زیر پا نماید و در امور داخلی مداخله کند. افغان ها بحیث ملت مسلمان می خواهند با جامعه بین المللی درچارچوب اصول اسلامی روابط حسنه و قوی داشته باشند که در آن احتمال ضرر به هیچ کسی وجود نداشته باشد.

امارت اسلامی افغانستان از تمام کشورها و جهت های دور و نزدیک می خواهد، مکلفیت خویش را در راستای ایجاد و تأمین روابط بهتر و قوی در مطابقت با اصول اسلامی ادا نماید تا گام های بلند بخاطر امن و رفاه در منطقه و جهان برداشته شود و نابسامانی، ویرانی و بی باوری ناشی از جنگ های گذشته از میان برداشته شود.

امارت اسلامی افغانستان

۱۴/۶/۱۴۴۵هـ ق

۶/۱۰/۱۴۰۲هـ ش ــ ۲۰۲۱/۱۲/۲۷م