اعلامیه امارت اسلامی در مورد دوام اشغال افغانستان از سوی نیروهای ترکیه

به همه معلوم است که به اساس توافقنامه دوحه؛ بر خروج همه نیروهای خارجی از کشور عزیز ما فیصله شده است. سازمان ملل متحد و جامعه جهانی آن را تائید کرده و به شمول ترکیه، که وزیر خارجه اش در مراسم امضای پیمان اشتراک داشت، بیش‌تر کشورها این فیصله را تائید و استقبال نمودند. اکنون […]

به همه معلوم است که به اساس توافقنامه دوحه؛ بر خروج همه نیروهای خارجی از کشور عزیز ما فیصله شده است. سازمان ملل متحد و جامعه جهانی آن را تائید کرده و به شمول ترکیه، که وزیر خارجه اش در مراسم امضای پیمان اشتراک داشت، بیش‌تر کشورها این فیصله را تائید و استقبال نمودند.
اکنون که مقامات کشور ترکیه به خواست و توافق امریکا، بقای نیروها و دوام اشغال خود در کشور ما را اعلان کردند؛ نکات ذیل در این مورد قابل توجه است.

  • ۱: امارت اسلامی افغانستان و افغان‌ها روابط تاریخی، کلتوری و مذهبی با کشور ترکیه دارند. دوام اشغال سبب آن می‌گردد که نفرت و احساس دشمنی را در کشور ما علیه مقامات ترکیه بر‌انگیزد و به روابط دو جانبه زیان برساند.
  • ۲: این فیصله مقامات کشور ترکیه گام ناسنجیده و عمل خلاف تمامیت ارضی، منافع ملی و استقلال مردم و کشور ماست. امارت اسلامی این فیصله شوم را به جدیت تقبیح می‌نماید. اینگونه فیصله‌ها بین ملت افغانستان و ترکیه مشکلات را ایجاد می‌کند. ما از مقامات ترکیه جداً می‌خواهیم که از این فیصله منصرف شوند، زیرا به ضرر هر دو کشور است.
  • ۳: بقای نیروهای خارجی در کشور ما، خواه از هر کشوری و به هر نامی که باشد اشغال است، و با اشغالگران به اساس همان فتوای یک‌ونیم هزار علمای افغانستان که در سال ۱۴۲۲ ه‌ق (۲۰۰۱م) صادر شده بود، برخورد می‌شود. فتوای که به اساس آن از بیست سال به اینسو جهاد ما جریان دارد.
  • ۴: ما از ملت مسلمان و سیاستمداران هوشیار ترکیه می‌خواهیم که صدای خود را در برابر این فیصله بلند نمایند. زیرا این فیصله نه به نفع ترکیه است و نه هم به نفع افغانستان، بلکه بین هر دو ملت مسلمان مشکلات را ایجاد می‌کند.
  • ۵: پالیسی ما اینست که ما با همه کشورها به اساس احترام متقابل؛ خواهان روابط خوب و مثبت هستیم. نه در امور کسی مداخله می‌نمائیم و نه به کسی اجازه می‌دهیم که در امور ما مداخله کند.
  • ۶: ما بر مقامات ترکیه صدا می‌کنیم که به‌جای اینگونه فیصله‌های ناسنجیده، خوب است که در روشنی اصول پذیرفته شده، روابط خوب و مثبت داشته باشیم، به یکدیگر دست همکاری بدهیم و در باره مشکلات و مصالح مشترک، فهم و موقف مشترک داشته باشیم.
  • ۷: ما از چندی به اینسو با مقامات ترکیه در تماس بودیم، نشست‌های صورت گرفته بود و آن‌ها به ما اطمینان داده بودند که بدون رضایت ما خودسرانه فیصله نمی‌کنند، اما اکنون که این فیصله شده، برخلاف آن تعهد است.
  • ۸: اگر مقامات ترکیه در این مورد از سر نو نیاندیشند و به اشغال کشور ما دوام بدهند، امارت اسلامی و افغان‌ها در برابر آن‌ها به اساس مسئولیت ایمانی، وجدانی و ملی شان آنچنان ایستادگی می‌نمایند، که از بیست سال به اینسو در برابر اشغال ایستاده اند و مسئولیت عواقب آن به دوش کسی می‌باشد که در امور دیگران مداخله می‌کند و دست به اینگونه فیصله‌های ناسنجیده می‌زند.

امارت اسلامی افغانستان
۳/۱۲/۱۴۴۲هـ ق
۲۲/۴/۱۴۰۰هـ ش ــ ۲۰۲۱/۷/۱۳م