اعلامیه امارت اسلامی در مورد تحولات هفت و هشت ثور

سی و هشت سال پیش در تاریخ ۷ ثور سال ۱۳۵۷ هجری شمسی ، کمونیستان در افغانستان دست به کودتا زدند که سر آغاز تباهی و بربادی در کشور ثابت گردید . مزدوران اجنبی به نام خلق و پرچم با حمایت اتحاد جماهیر شوروی ، با پیاده کردن ایدیالوژی کفری بر علیه عقیده ، باورها […]

سی و هشت سال پیش در تاریخ ۷ ثور سال ۱۳۵۷ هجری شمسی ، کمونیستان در افغانستان دست به کودتا زدند که سر آغاز تباهی و بربادی در کشور ثابت گردید .

مزدوران اجنبی به نام خلق و پرچم با حمایت اتحاد جماهیر شوروی ، با پیاده کردن ایدیالوژی کفری بر علیه عقیده ، باورها ، مقدسات و ارزش های ملت مسلمان افغان،  دست به چنان جنایت تاریخی زدند که در تاریخ افغانستان مثال آن دیده نشده بود .

در مقابل ایدیالوژی زشت پدیدۀ کمونیزم ، ملت مسلمان و مجاهد ما قد علم کرد ، بر ذات الله تعالی توکل نمود ، بر مبنای فتوای علمای دینی ، جهاد را آغاز کرد که این جهاد ۱۴ سال ادامه داشت .

در نهایت نه اینکه هستۀ مفکورۀ کمونیستی را در افغانستان از بین برد ، بلکه در سطح جهانی نیز بلاک کمونیستی را بطور کامل ویران نمود و نیمی از جهان را از شر کمونیست ها نجات داد .

البته ملت مسلمان افغانستان در این راه متحمل تلفات بسیار سنگینی شد و قریب به یک و نیم ملیون از هموطنان افغان بشهادت رسیده و ملیون ها تن دیگر با مشکلات گوناگون مواجه شدند .

پس از ۱۴ سال مبارزه و جهاد ، این ملت مسلمان بحمدالله توانست آخرین حکومت کمونیستی را سرنگون نموده و کشور را آزاد نماید .

تاریخ ۸ ثور سال ۱۳۷۱ هجری شمسی ، روز کامیابی ، آزادی و نجات این ملت است .

این همان تاریخی است که قربانی های این ملت به ثمر نشست ، ملت از کفر نجات پیدا کرد ، و شاه مار بزرگ و شریری همانند کمونیزم از بین برده شد .

اما متاسفانه با آرمان های این ملت مجاهد و قهرمان از سوی چند چهره متکبر ، مغرور ، بی تقوا و چوکی پرست خیانت صورت گرفت، بجای اینکه بر زخم های این ملت مرحم نهاده شود ، نظام اسلامی برای آنان درست شود ، اشک های یتیمان پاک شود و بیوه زنان تسلی داده شوند …. این کشور بیش از پیش بسوی بدبختی سوق داده شد ، به جنگ های داخلی توجه صورت گرفت، در کشور بی امنیتی سراسری و ناهنجاری آغاز گردید ؛ دزدی ، چور ، ظلم ، وحشت ، کشتار ، تفنگ سالاری و پاتکسالاری زندگی مردم را با تهدید جدی مواجه نمود ، بر دامن سفید جهاد ، داغ سیاه درست شد و ملت با بدبختی مواجه گردید .

در این هنگام رهنمایان اصلی جهاد و این ملت یعنی علمای دینی بر مبنای مسئولیت شرعی و دینی خویش بار دیگر دست به قیام زدند ، تحریک اسلامی به نام طالبان به میان آمد ، در طی مدت بسیار کمی عملا دامن ظلم و فساد را در اکثریت خاک کشور برچید و بطور عملی بنیاد نظام اسلامی را در کشور تهداب گذاری کرد؛ صلح رادر کشور آورد ، عزت و آبروی مردم را محفوظ نمود ، جلوی تجزیه و بربادی افغانستان را گرفت و به قیمت قربانی های فراوان خود ، عزت جهاد و این ملت را برجا نمود و یک دور روشن اسلامی در کشور آغاز گردید .

از آنجاییکه قوت های کفر جهانی ، در تمام ناهنجاری های کشور ما بطور مستقیم دست داشت ، این بار بجای اتحاد جماهیر شوروی ، آفت سیاه امریکایی بر کشور ما تجاوز کرد .

نظام اسلامی را در کشور تخریب کرد ، افغان ها را زیر بمبار و وحشت قرار داد ، قشر دینی ( علماء ، طالبان علوم دینی و مسلمانان صالح و نیک ) را شهید ، اسیر و مجبور به هجرت کرد .

بار دیگر چند چهرۀ سکولر که در غرب با روحیۀ کفری تربیت شده بودند ، و علاوه بر آنان باند هایی که با جهاد خیانت کرده بودند و بقایای بزرگی از کمونیستان از سوی اشغالگران بر این ملت مسلط شدند ، سرنوشت ما را با خطر مواجه ساختند ، ارزش های اسلامی را سرکوب کردند ، دین را از صحنۀ سیاسی بطور عملی خارج کردند ، دیموکراسی کفری را در کشور پیاده کردند  و زمینه را برای فرهنگ برهنگی ، بی دینی و گستاخی و لا پرواهی در مقابل عقاید مردم مساعد ساختند .

در مقابل این مظالم ووحشت ها ، فرزندن اصیل این ملت و مجاهدین واقعی ، علماء کرام و طالبان علوم دینی بار دیگر دست به جهاد سراسری زدند؛ اینک چهارده سال است که با اشغالگران غربی مشغول جهاد و مبارزه می باشند و اکنون کفار را به پذیرفتن شکست نزدیک نموده و اکثریت خاک کشور را آزد ساخته اند و تا کنون نیز جریان جهادی در تمام کشور با قوت و تدبیر رو به جلو در حرکت است .

دور نیست که بار دیگر این ملت، کاسه لیسان غرب را همانند غلامان کمونیست و عاملان کودتای ۷ ثور با سرنوشت بقایای اتحاد جماهیر شوروی مواجه نموده و همانند تاریخ ۸ ثور ، یک روز دیگر را در برگ های تاریخ ثبت نماید اما با این تفاوت که دیگر با ارمان های قشر دینی و مجاهدین خیانت صورت نخواهد گرفت، و این بار به هیچ کسی اجازه معامله داده نمی شود ، بار دیگر به حزب و گروه بازی اجازه داده نمی شود ، این بار از آدرس جهاد و اسلام ، با کفار معامله های مخفی و آشکار صورت نخواهد گرفت، این کشور بار دیگر بسوی انارشیزم ، و فتنه های قومی ، سمتی ، زبانی و حزبی سوق داده نخواهد شد و نظام خالص اسلامی در عمل ایجاد خواهد شد ، مردم حق خویش را از روی شریعت و دین به دست خواهند آورد و هیچ کس نخواهد توانست که بر دیگری اظهار برتری و ظلم نماید .

امارت اسلامی افغانستان بقدرت رسیدن جنایت کاران کمونیستی را در تاریخ ۷ ثور ، تاسف آور و جنایت قابل تقبیح می داند و تبریک کامیابی در روز ۸ ثور را به تمام امت اسلامی و هموطنان عزیز تقدیم می کند ؛ الله تعالی به برکت خون های مبارک تمام این شهیدان ، یک نظام خالص اسلامی را حاکم نماید . آمین یارب العالمین

امارت اسلامی افغانستان

۱۴۳۷/۷/۱۹هـ ق

۱۳۹۵/۲/۷هـ ش ــ ۲۰۱۶/۴/۲۶م