اعلامیه امارت اسلامی افغانستان در مورد باقی‌ماندن بعضی نیروهای خارجی در کشور

در این اواخر، بعضی خبرها و راپورهای رسانه‌ی می‌گوید که ممکن بعضی نیروهای خارجی در کشور ما، بنام تامین امنیت میدان‌های هوایی و یا سفارتخانه‌ها باقی بمانند، درین مورد نکات ذیل قابل توجه است: امارت اسلامی افغانستان خواهان روابط مثبت و مفید با جهان، منطقه و کشورهای همسایه است. کشور و ملت ما از چهار […]

در این اواخر، بعضی خبرها و راپورهای رسانه‌ی می‌گوید که ممکن بعضی نیروهای خارجی در کشور ما، بنام تامین امنیت میدان‌های هوایی و یا سفارتخانه‌ها باقی بمانند، درین مورد نکات ذیل قابل توجه است:

  • امارت اسلامی افغانستان خواهان روابط مثبت و مفید با جهان، منطقه و کشورهای همسایه است.
  • کشور و ملت ما از چهار دهه به اینسو با مشکلات زیادی دست و گریبان هستند و به همین اساس به کمک‌های بشردوستانه و غیر مغرضانه‌ی جامعه جهانی و کشورهای خیرخواه و دوست نیاز دارند، ما خواهان کمک‌های آن‌ها برای ملت خود هستیم و ازان استقبال می‌کنیم.
  •  حضور نیروهای خارجی در کشور ما زیر هر نامی و از هر کشوری که باشد برای افغان‌ها و امارت اسلامی قابل قبول نیست.
  • نگه‌داری امنیت وجب وجب خاک افغانستان، میدان‌های هوایی، سفارتخانه‌های خارجی و نمایندگی‌های دیپلماتیک مسئولیت افغان‌هاست. بناءً هیچکسی به امید بقای حضور نظامی یا امنیتی در کشور ما نباشد و نباید گامی بردارد که در نتیجه آن روابط بین ملت‌ها و کشورها متشنج گردد.
  • اگر کسی مرتکب چنین اشتباهی شود، افغان‌ها و امارت اسلامی آن ها را به نگاه اشغالگر می‌بینند و در برابرش آنچنان موقفی می‌گیرد که در طول تاریخ در برابر اشغالگران گرفته است و مسئولیت آن هم به آنها راجع خواهد بود.

امارت اسلامی افغانستان
۲/۱۱/۱۴۴۲هـ ق
۲۲/۳/۱۴۰۰هـ ش ــ ۲۰۲۱/۶/۱۲م