اعلامیه اداره تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان در مورد تنظیم پوهنتون‌ها و امور تحصیلی در مناطق و ساحات تازه فتح شده‌ی کشور

امارت اسلامی افغانستان در پیوند به حراست و پاسبانی تمام ادارات تعلیمی و تحصیلی به منظور توسیع و ترقی آن عزم راسخ و تصمیم قاطع داشته، به هیچ فردی اجازه نخواهد داد، تا این سرمایه معنوی ما را به چالش کشیده با خطر مواجه سازد. همچنان ادارۀ تحصیلات عالی می‌کوشد، تا امور پوهنتون‌ها، مؤسسات تعلیمات […]

امارت اسلامی افغانستان در پیوند به حراست و پاسبانی تمام ادارات تعلیمی و تحصیلی به منظور توسیع و ترقی آن عزم راسخ و تصمیم قاطع داشته، به هیچ فردی اجازه نخواهد داد، تا این سرمایه معنوی ما را به چالش کشیده با خطر مواجه سازد. همچنان ادارۀ تحصیلات عالی می‌کوشد، تا امور پوهنتون‌ها، مؤسسات تعلیمات عالی و نیمه عالی به طور منظم و مؤثر ترتیب و تنظیم گردیده، به دشواری‌ها و مشکلات آن در زمان خویش رسیده‌گی انجام ګردد.
درین اواخر دیده شده که دشمن در برخی ادارات تحصیلی و انستیتیوت‌ها پوسته‌های نظامی خویش را افراز نموده و درهای مؤسسات تحصیلی به روی استادان و محصلین مسدود گردیده است. و همجنان اغلب زمان دشمن می‌کوشد تا محیط تحصیلی را نا امن سازد، غرض بر آوردن همین هدف در قرب و جوار پوهنتون‌ها و مؤسسات تعلیمات عالی و نیمه عالی بیس‌ها و پوسته‌های نظامی را ایجاد می‌نمایند و پیهم تلاش دارند، تا ساحه را نا امن وانمود ساخته و پوهنتون‌ها را به اماکن دیگری انتقال دهد، تا از این‌ها به حیث سپر از مراکز نظامی خویش استفاده نمایند. برخی از کوشش های پیهم دشمن که قابل تذکر شمرده می‌شود، پوهنتون فعلی در بغلان مرکزی و انستیتیوت زراعت و حسابداری ولایت بغلان است، که از مدت یک ماه به اینسو کوماندوهای اجیر از آن به حیث پوستۀ نظامی استفاده نموده و با سرنوشت مشابه مواجه است.
لله الحمد که به نصرت و یاری خالق متعال و به برکت ایثار، جانفشانی و قربانی های بی‌شمار و متعدد مجاهدین روند و سلسله فتوحات کنونی در بیشتر از ولایات کشور سریعتر گردیده، روزبه‌روز ساحۀ مناطق مفتوحه وسیع‌تر می‌گردد. بنا به همین اساس از جانب ادارۀ تحصیلات عالی به مسئولین، مجاهدین، استاذان، محصلین و کارکنان پوهنتون‌ها و مؤسسات تعلیمات عالی و نیمه عالی نقاط ذیل قابل توجه شمرده می‌شود

  • ۱: استادان، محصلین و منسوبین اداری پوهنتون‌ها، انستیتیوت‌ها، دارالمعلمین‌ها و سایر مسئولین ادارات تحصیلی در مناطق تازه فتح شده بدون توقف و ایجاد موانع به فعالیت‌های تحصیلی و تدریسی خویش ادامه دهند. ادارۀ تحصیلات عالی به نماینده‌گی از مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در راستای فراهم ساختن امنیت و جمیع تسهیلات ممکن با ادارت موصوف اطمینان میدهد، مردم نجیب و قابل قدر کشور عزیز درین راستا هیچ هراس و تشویش نداشته باشند.
  • ۲: مسئولین ساحوی و مجاهدین محترم امارت اسلامی افغانستان نیز باید در مناطق تازه فتح شده در مورد امنیت مسئولین، کارکنان و محصلین پوهنتون‌ها و سایر ادارات تحصیلی توجه خصوصی مبذول نموده و به هیچ فردی اجازه ندهد، تا به اساسات، مبناها، اجناس اداری و تدریسی زیان و آسیب وارد نماید یا به استادان، کارکنان و محصلین پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلی موصوف تهدید ایجاد نماید، بلکه به همۀ آنها توصیه جاری گذاشتن فعالیت های تحصیلی نموده و از مساعدت های همه جانبه خویش اطمنان دهند.
  • ۳:  مسئولین و معاونین ادارۀ تحصیلات عالی در حلقات مربوطه خود مکلف اند، تا در سراسر مناطق مفتوحه پوهنتون‌ها و مؤسسات تعلیمات عالی و نیمه عالی موجود کما کان فعال نگه‌داشته، آن را مراقبت نموده و در رابطه به حل مشکلات تمام ادارات تحصیلی مساعدت نمایند و مشکلات شان را بر وقت با ادارۀ مرکزی شریک سازند. والسلام

امارت اسلامی افغانستان
ادارۀ تحصیلات عالی
۲۲/ ۱۱/ ۱۴۴۲ هـ ق
مطابق ۱۳ / ۴ / ۱۴۰۰ هـ ش