اعلامیه

اعلامیهٔ وزارت امور خارجهٔ ا.ا.ا. در مورد گزارش اخیر سرمنشی ملل متحد و سخنرانی نمایندهٔ ویژهٔ سرمنشی به شورای امنیت