رد گزارش یوناما دربارۀ کشتن افراد حکومت سابق

واکنش: گزارش اخیر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) که گویا در حدود ۸۰۰ تن از افراد مربوط اداره پیشین از سوی نیروهای امارت اسلامی کشته و شکنجه شده اند، حقیقت ندارد. عفو عمومی از سوی امارت اسلامی به گونه سرتاسری پابرجا است. البته انتقام گیری در بعضی موارد شخصی و نامعلوم، توسط ارگان های […]

واکنش:
گزارش اخیر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) که گویا در حدود ۸۰۰ تن از افراد مربوط اداره پیشین از سوی نیروهای امارت اسلامی کشته و شکنجه شده اند، حقیقت ندارد. عفو عمومی از سوی امارت اسلامی به گونه سرتاسری پابرجا است.
البته انتقام گیری در بعضی موارد شخصی و نامعلوم، توسط ارگان های مربوطه امارت اسلامی به گونه جدی بررسی شده که تعداد آن محدود می باشد.
متاسفانه بعضی از بخش ها در چوکات ملل متحد به جای اینکه واقعیت های عینی افغانستان را درک نموده و انکشافات مثبت را مشاهده نمایند، همواره دنبال نقاط منفی می باشند و در تلاش پروپاگند هستند که با این کار بیش از همه اعتبار خود را صدمه می زنند.

ذبیح الله مجاهد