اظهارات سخنگوی وزارت خارجه

اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه در پیوند به اظهارات اخیر رهبری و مقامات فدراسیون روسیه در مورد گسترش روابط با ا. ا. ا

وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان از اظهارات رهبری، وزیر خارجه و سایر مقامات فدراسیون روسیه مبنی بر ابراز اراده سیاسی برای گسترش روابط با امارت اسلامی افغانستان استقبال می‌کند.   وزارت امور خارجه ا. ا. ا به فدراسیون روسیه ابراز می‌کند که در رابطه به گسترش بیشتر و تقویت روابط مثبت به هدف تأمین […]

وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان از اظهارات رهبری، وزیر خارجه و سایر مقامات فدراسیون روسیه مبنی بر ابراز اراده سیاسی برای گسترش روابط با امارت اسلامی افغانستان استقبال می‌کند.

 

وزارت امور خارجه ا. ا. ا به فدراسیون روسیه ابراز می‌کند که در رابطه به گسترش بیشتر و تقویت روابط مثبت به هدف تأمین منافع مردم دو کشور بر اساس احترام متقابل و مصالح مشترک، عزم جدی سیاسی دارد.

 

نزدیک به سه سال گذشته نشان داد که افغانستان پس از دهه‌ها جنگ و بی ثباتی مالک حکومتی مسئول شده است؛ برای همه کشورهای منطقه فرصت خوبی را مساعد کرده تا با در نظر داشت اولویت‌های دوجانبه روی گسترش روابط مثبت کار شود و دراین زمینه پیشرفت‌هایی خوب با کشورهای متعدد صورت گرفته است.