اظهارات سخنگوی ا.ا.ا. در پیوند گزارش به شورای امنیت ملل متحد در رابطه به داعش

اظهارات سخنگوی ا.ا.ا. در پیوند گزارش به شورای امنیت ملل متحد در رابطه به داعش اخیرأ از سوی دو مقام عالی رتبه مبارزه با تروریزم در شورای امنیت سازمان ملل متحد به سفرا در خصوص تهدیدات داعش به جهان و افغانستان معلومات ارائه کرده اند که در آن ادعای موجودیت بیست گروه در کشور ما، […]

اظهارات سخنگوی ا.ا.ا. در پیوند گزارش به شورای امنیت ملل متحد در رابطه به داعش

اخیرأ از سوی دو مقام عالی رتبه مبارزه با تروریزم در شورای امنیت سازمان ملل متحد به سفرا در خصوص تهدیدات داعش به جهان و افغانستان معلومات ارائه کرده اند که در آن ادعای موجودیت بیست گروه در کشور ما، گسترش اسلحه و افزایش توانمندی های عملیاتی داعش یکبار دیگر تکرار شده است.

امارت اسلامی افغانستان یکبار دیگر این اتهامات بی اساس را رد میکند و در حالیکه در اینگونه مسایل خواهان تعامل شفاف می باشد، خاطرنشان می‌سازد که در دو سال گذشته نیروهای امنیتی افغان بر ضد اسلحه غیرقانونی و داعش به صدها عملیات مستقل را انجام داده که در نتیجه آن هم اسلحه و مهمات بدست آمده و هم توانایی عملیاتی داعش از بین برده شده است.

هر کسی که این چنین ادعای بی اساس می کند، یا معلومات اندک دارد و یا با این گونه تبلیغات به داعش سرکوب شده روحیه میدهد و یا هم بی ثباتی را در منطقه دامن می‌زند.

اینکه در یک سال گذشته فعالیت های داعش در افغانستان به صفر تقرب کرده است ولی باز هم یک سازمان بین‌المللی این چنین پروپاگند منفی و بدون سند را منتشر می‌سازد و در این باره ثبوت نیز ارائه کرده نمی تواند، حیثیت سازمان متذکره را زیر سوال می برد.

در عین حال ما با این موافق هستیم که تحریمات یکجانبه بالای افغانستان از سوی سازمان ملل و سایر طرف ها و مسدود شدن دارایی ها، عامل اصلی وضعیت دشوار بشری است که بر زندگی مردم عادی افغان تأثیر نامطلوب گذاشته که ما به خاطر ثبات منطقه، خواهان تغییر فوری این وضعیت می‌باشیم.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۴۵/۲/۱۰ھ ق

۱۴۰۲/۶/۴ھ ش – ۲۰۲۳/۸/۶م