اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد ادعاهای شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً طی یک گزارش اتهام وارد کرده که گویا در افغانستان مراکز القاعده وجود دارند و یا در حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان بعضی از گروه ها فعال شده اند. امارت اسلامی افغانستان این اتهام نادرست را شدیداً رد می کند. متاسفانه از آدرس ملل متحد یک پروگرام منظم وارد […]

شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً طی یک گزارش اتهام وارد کرده که گویا در افغانستان مراکز القاعده وجود دارند و یا در حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان بعضی از گروه ها فعال شده اند.

امارت اسلامی افغانستان این اتهام نادرست را شدیداً رد می کند. متاسفانه از آدرس ملل متحد یک پروگرام منظم وارد نمودن اتهامات بالای امارت اسلامی افغانستان آغاز شده است که همیشه پروپاگند می کنند.

این سؤاستفاده از آدرس ملل متحد است که متاسفانه کشورهای عضو این سازمان هم اجازه می دهند تا این گونه استفاده ها ادامه یابد.

ما میدانیم که شماری از کشورهای عضو شورای امنیت در افغانستان به شکست مواجه شده اند، آنان طبعاً کینه خویش را تبارز می دهند و این چنین افواهات را پخش می کنند، اما آن کشورهای عضو که روابط خوب با افغانستان دارند، باید اجازه ندهند که اعتبار این نهاد برزگ بین المللی صدمه ببیند و تصامیم آن بر محور اهداف سیاسی چند کشور بچرخد.

هیچ کسی مربوط به القاعده در افغانستان وجود ندارد و نه هم امارت اسلامی به کسی اجازه می دهد که از خاک افغانستان علیه کدام جهت استفاده نماید.

متاسفانه گزارش های شورای امنیت از منابعی سرچشمه می گیرند که بیست سال بخاطر منافع شان در کنار اشغال ایستاده بودند و با آزادی، آبادی و امنیت افغانستان حساسیت دارند.

توقع میرود که شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه ندهد که گزارش هایش قربانی اهداف منفعت طلبان سیاسی و اقتصادی گردد و حیثیت و اعتبارش در افغانستان زیر سوال برود.

قابل یادآوری است که عامل اساسی بحران بیست سال پسین، قضاوت بر مبنای این گونه معلومات بی بنیاد بوده است. والسلام

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۲۰/۷/۱۴۴۵هـ ق

۱۲/۱۱/۱۴۰۲هـ ش ــ ۲۰۲۴/۲/۱ م