اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در برابر ادعاهای صدراعظم پاکستان

در مورد ادعاهای امروزی صدراعظم مؤقت پاکستان باید بگوییم؛ همانگونه که امارت اسلامی در افغانستان امن و صلح می‌خواهد، همین‌گونه در پاکستان نیز خواهان امن است.   امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی دهد که خاک افغانستان را بر ضد پاکستان استعمال نماید.   اما امارت اسلامی افغانستان مسؤولیت چالش های امنیتی داخل پاکستان […]

در مورد ادعاهای امروزی صدراعظم مؤقت پاکستان باید بگوییم؛ همانگونه که امارت اسلامی در افغانستان امن و صلح می‌خواهد، همین‌گونه در پاکستان نیز خواهان امن است.

 

امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی دهد که خاک افغانستان را بر ضد پاکستان استعمال نماید.

 

اما امارت اسلامی افغانستان مسؤولیت چالش های امنیتی داخل پاکستان را ندارد، آنان باید مسائل داخلی خویش را خود شان حل کنند و ملامتی ناکامی‌های خود را به افغانستان راجع نسازند.

 

اینکه پس از پیروزی امارت اسلامی در پاکستان ناامنی بیشتر شده، این دلیل شده نمی تواند که ما در عقب ناامنی های پاکستان قرار داریم.

 

در افغانستان اسلحه محفوظ بوده و به دست هیچ کسی نرسیده است، قاچاق سلاح ممنوع می‌باشد و جلو هرگونه اقدامات غیرقانونی گرفته می‌شود.

 

افغانستان منحیث یک کشور برادر و همسایه، خواهان روابط حسنه با پاکستان است، جانب پاکستان نیز باید نیت نیک امارت اسلامی را درک نماید و به این اراده امارت اسلامی هیچ شک نداشته باشد که مداخله در امور دیگران و اقدامات بر ضد آنان را نمی خواهد.

 

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۲۴/۴/۱۴۴۵هـ ق

۱۷/۸/۱۴۰۲هـ ش ــ ۲۰۲۳/۱۱/۸ م