دلو 13 1401

خبرهای تازه از ولایت لوگر حاکی است، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بر مرکز مشترک قطقه واکنش سریع وسپیشلفورس و درکنار آن حوزه پولیس ، حمله فدایی نمودند.

حمله ساعت 7:30 صبح امروز توسط قهرمان فدایی عبدالحمید خلیل باشنده ولایت پکتیکا بوسیله موترنوع مازدا مملوء از مواد نیرومند انفجاری صورت گرفت که به اساس معلومات موثق، دراین مراکز بیشتر از یکصد عسکر وپولیس مستقر بودند که درنیتجه حمله،همه آنان کشته وزخمی شدند.

قابل ذکر است که انفجار نهایت نیرومند بود، که در کنار مراکز واکنش سریع واسپیشلفورس، وحوزه پولیس، اکثر قسمت های ساختمان شورای ولایتی نیزتخریب گردید ومحافظین وبعض مراجعین آن نیز کشته وزخمی شدند.

وباید گفت که ممکن دراثر میده شدن پارچه شیشه های منازل دوردست، بعض از افراد ملکی آسیب دیده باشند، اما تعداد آنان اندک وجراحت شان سطحی میباشد.

خبرمیگوید که دراثر این حمله موفقانه فدایی، قوای نظامی دشمن درآن ولایت تار مار گردید وقرارگاه مهم دشمن نابود گردید.

مجاهدین امارت اسلامی مصمم اند، که این عساکر مزدور تامادامیکه در صف دشمن برای اخذ چند دالر وادامه اشغال کشور فعالیت کنند، مورد حملات شدید قرار داده میشوند ونابود میگردند ومجاهدین امارت اسلامی آمده گی شمار زیاد حملاتی را دارند که ذریعه آن، قوای دشمن نسیت ونابود خواهد گردید. ان شاءالله

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۱۰/۲۱هـ ق

۱۳۹۴/۵/۱۵هـ ش ــ 2015/8/6م

Related posts