دلو 09 1401

6 پوستۀ دشمن در خاص ارزگان فتح گردید و غنایم به دست آمد

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات ” عـــزم ” پوسته ها و قرارگاه های دشمن اجیر را در منطقۀ شالی ناوۀ ولسوالی خاص ارزگان مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند که این درگیری تا کنون دوام دارد .

در این درگیری دیشب 6 پوستۀ دشمن کاملا فتح شد و 3 عراده موتر سایکل و مهمات و تجهیزات بع غنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمد .

خبر می افزاید که هم اکنون درگیری در منطقه بشدت جریان دارد و جزئیات آن متعاقبا بنشر خواهد رسید .

2015/5/27

Related posts