دلو 13 1401

44 کشته و زخمی نیروی نظامی در اوکراین

رسانه های خبری از اوکراین خبر می دهند که در جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه دیروز 5 عسکر این کشور کشته و 39 نفر دیگر آنها زخمی شده اند.

گفته شده اکثریت تلفات در شهر مارینکا که درغرب دونتسک موقعیت دارد، رخداده است.

شورشیان بر قوای حکومت با تانک و توپ فیر کرده و به این ترتیب از آتش بس بین المللی سرپیچی کردند.

سعید افغان

Related posts