دلو 13 1401

4 پولیس اجیر در شهر لشکرگاه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 3 بعد از ظهر، در منطقۀ خوشکاوۀ شهر لشکرگاه ، منسوبین پولیس اجیر بقصد آب تنی آمده بودند که هدف انفجار تاکتیکی ماین قرار گرفتند .

در این انفجار 4 تن از اجیران کشته و زخمی شدند .

2015/6/3

Related posts