دلو 18 1401

2 جاسوس دشمن در شهر قندهار کشته شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 11 ظهر، در حوزۀ چهارک شهر قندهار، دو تن از جاسوسان دشمن مورد حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و هردو جابجا کشته شدند .

از جاسوس های مذکور، یک قبضه تفنگچه بغنیمت مجاهدین در آمده است .

2015/6/4

Related posts