دلو 13 1401

فتوحات امارت اسلامی در طول 24 ساعت گذشته

در طول 24 ساعت گذشته ، مجاهدین امارت اسلامی در مرکز ولسوالی غورک ولایت قندهار ، 7 پوستۀ دشمن را فتح نموده اند .

در این جریان تعدادی از عساکر دشمن بهلاکت رسیده و تعداد دیگری موفق بفرار شدند و در این عملیات یک پایه دهشکه ، 2 پایه توپ 82 میلی متری ، دو قبضه راکت لانچر ، یک میل پیکا ، 2 پایه هاوان ، یک پایه اگاهز ، 80,000 مرمی سلاح امریکایی و مقداری تجهیزات دیگر و یک موتر رینجر بغنیمت مجاهدی نامارت اسلامی در آمده است .

در مناطق گرکوشم ، کلاماشا و ون این ولسوالی 5 پوستۀ دشمن اجیر کاملا فتح شد و یک قبضه راکت ، 3 میل پیکا ، یک پایه دهشکه ، 6 میل کلاشنکوف، یک اسلحه امریکایی ، یک پایه مخابرۀ کلان و 4 عراده موتر سایکل و یک دیپوی مملو از سلاح و مهمات بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمد .

همچنین در مرکز ولسوالی شاه ولی کوت ، عملیات مجاهدین بر پوسته ها و مراکز امنیتی دشمن بشدت جریان دارد .

قاري محمد یو سف احمدی؛ سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۸/۱۶ هق 2015 /6/3م

Related posts