۱۰حوت

توافق‌نامهٔ دوحه و عزت‌اسلامی

ده حوت؛ سالروز امضای توافق‌نامهٔ دوحه بین امارت اسلامی افغانستان و آمریکا

۱۰‌حوت، یادآور پیروزی غرورآفرین شیرمردان افغان‌زمین در میدان سیاست خارجی است؛ جایی‌که سیاست‌مداران مسلمانِ افغان‌زمین توانستند مبارزات و مجاهدت‌های خود را به ثمر برسانند و مزد بیش از بیست‌سال جهاد و مبارزه را به بهترین شکل کسب کنند.

آری، استقامت و پایمردی مجاهدان و مبارزان در میدان نبرد و در پشت سنگر سبب گردید که ابرقدرت جهان حاضر شود پشت‌میز مذاکره قرار گرفته و با نمایندگان سیاسی مجاهدان به گفتگو بنشیند و پس از چند‌دور مذاکره و مباحثه با خواری و زبونی همه‌ی شرایط مجاهدان را بپذیرد و سربازان خود را از خاک مقدس افغانستان بیرون آورده و به جنگ و اشغال خود پایان دهد.

بدون‌شک اگر پشتوانه‌ی نظامی مستحکم و مقتدر نمی‌بود؛ مذاکرات سیاسی به نتیجه ایده‌آل و مناسبی نمی‌رسید؛ اما دستِ بالا و قدرت بی‌نظیر در میدان نبرد باعث گردید شاخ غول بشکند و ابهت پوشالی‌اش از بین برود و در توافق‌نامهٔ دوحه همه شرایط را پذیرفته و فرار را بر قرار ترجیح دهد.

آری، لطف خدای مهربان و ایستادگی مجاهدان و مبارزان سبب گشت تا تعدادی از فرزندان شایسته این مرز‌و‌بوم با سیما و لباس‌اسلامی و با عمامه و محاسن در برابر سیاستمداران مکّار و مذاکره‌کنندگان روبه‌صفتِ غرب قرار گرفته و با شایستگی و لیاقت در لباس‌اسلامی مهارت و قدرت چانه‌زنی خود را نشان‌ داده و دشمن را وادار به پذیرش شکست کنند.

آری، سیمای‌اسلامی و لباس محلی مذاکره‌کننده یک عزت خاصی به مسلمانان سراسر جهان بخشید و احساس عزت و اقتدار را در وجود آنان زنده کرد.

آری، ۱۰‌حوت یک پیروزی بزرگ و یک عزت بی‌نظیر و یک دستاورد بی‌بدیل برای همه مجاهدان و مبارزان مسلمان بود.