دلو 09 1401

یک گزمه دشمن در سیداباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 8 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه داگبغری شیخ اباد صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts