دلو 14 1401

یک کاروان دشمن در ولسوالی تگاب مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک کاروان دشمن در ولسووالی تگاب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت 10 بجه دیشب بر کاروان دشمن درحالی صورت گرفت که از ولسوالی اله باز میگشتند، خبرمی گوید که بالای کاروان دشمن درمناطق تترخیل ، قلعه ولی ، قورغل وجوی انار حملات انجام یافت، نبرد تا 4 صبح ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts