دلو 14 1401

یک منطقۀ مهم نزدیک مرکز غور فتح گردید

گذارش های رسیده از ولایت غور حاکی است که صبح روز گذشته یک منطقۀ مهم به نام نورک ، نزدیک مرکز این ولایت در جریان عملیات ” عــــزم ” بطور کامل فتح شده است .

در این عملیات ، رئیس ملیشه های اربکی در این منطقه به نام ملا احمد تاجدار، بسوی مرکز ولایت گریخته است و 5 اربکی نیز زنده دستگیر شده اند .

همچنین در این عملیات ، یک پایه زیکو یک ، 5 میل کلاشنکوف، 7 صندوق مرمی پیکا و مقداری تجهیزات و مهمات دیگر بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

قابل ذکرست که این منطقۀ مشتمل بر 500 خانه است که بر راه مواصلاتی میان مرکز ولایت و دو ولسوالی موقعیت دارد که با فتح آن ، راه اکمالاتی دشمن بطور کامل مسدود گشته است .

2015/6/5

Related posts