دلو 13 1401

یک قومندان دشمن در شهر قندهار کشته شد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شام روز گذشته در مربوطات حوزۀ 15 شهر قندهار، قومندان یک پوستۀ دشمن – ظاهر = در حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است .

2015/8/27

Related posts