دلو 13 1401

یک قرارگاه استراتیژیک دشمن در وردوج فتح وبشمول قومندان 110 عسکر اسیر گشتند

به اساس یک خبرتازه، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم یک قرارگاه مهم واستراتیژیک دشمن را در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان فتح نمودند.

قرارگاه متذکره که درمنطقه تیریگران آن ولسوالی موقعیت داشت وبه قعله معروف بود،کاملا عصر امروز فتح گردید.

وبشمول رئیس ارکان پولیس سرحدی وقومندان عمومی اربکی ها، 110 تن پولیس، عسکر واربکی به اسارت گرفته شدند.

همچنان دست کم 25 تن دیگرآنان کشته وزخمی شدند و10 میل پیکا،10 قبضه راکت آرپی جی، 90 میل کلاشنکوف، 3 میل دهشکه ،2 پایه هاوان ویک میل توپ با مقادیر زیاد مرمی  ومهمات مختلف محاربوی وشمار زیاد عراده جات بدست مجاهدین غنیمت افتیده است.

خبرمی گوید که با فتح این قرارگاه دشمن 6 پوسته دیگر امنیتی دشمن تسخیر گردیده است و12 قریه بزرگ دشمن نیز ازلوث دشمن پاک سازی گردیده است.

خبرمیگوید که با فتح این قرارگاه استراتیژیک، جزء از چند نقطه محدود دیگر تمام نقاط آن ولسوالی تحت تصرف کامل مجاهدین قرار گرفته است ومردم اکنون کاملا احساس راحت مینمایند.

قابل ذکر است که این قرارگاه ومنطقه دو روز قبل محاصره وتحت حمله قرار دشت که در جریان آن 12 تن پولیس کشته شدند و15 تن دیگر آنان امروز مسلح به اسارت گرفته شدند.

ودرجریان تمام نبرد های امروز صرف یک تن ازمجاهدین شهید و9 تن دیگر زخمی شدند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۱۰/۹هـ ق

۱۳۹۴/۵/۳هـ ش ــ 2015/7/25م

Related posts