دلو 14 1401

یک عضو شبکۀ جاسوسی دشمن در شهر قندهار بقتل رسید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 8 شام ، یک عضو شبکۀ جاسوسی دشمن – نذیر احمد – در منطقۀ میرزا احمد کلاچی در حوزۀ 8 شهر قندهار ، مورد حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی قرار رفته و جابجا بهلاکت رسیده است .

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت بمراکز شان باز گشته اند.

2015/5/27

Related posts