دلو 13 1401

یک عسکر در ولسوالی سیداباد با ضرب گلوله کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 2 عسکر مزدور را در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.

عسکریاد شده ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه لوره هدف قرار داده شدند که دراثران، یک عسکر جابجا کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts